Medumu pagasta jaunieši aktīvi iesaistījās projektos un pasākumos

AKTUĀLI

Jaunieši piedalījās ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros atbalstītajā projektā "Bērnu rotaļu laukuma "Mazputniņš" izveidošanā bērnu fiziskās attīstības un vides izglītības veicināšanai Medumu ciemā" (Nr.17-03-AL28-A019.2201-000023).

Jaunieši palīdzēja organizēšanas darbos, kā arī izveidoja informatīvos stendus, noformēja, laminēja un drukāja drošas ekspluatācijas un bērnu laukuma kārtības noteikumus.

27. oktobrī Medumu pagasta jaunieši tika uzaicināti uz Vecsalienas pagasta svētkiem, kur jaunieši organizēja radošās eko-darbnīcas (projekta "Uzlabosim savu ikdienu" ietvaros). Gandrīz visi pasākuma dalībnieki aktīvi iesaistījās origami tauriņu veidošanā. Pasākuma gaitā izveidotie tauriņi palīdzēja noformēt dekoratīvo sienu, kura izkrāsoja telpu, kurā notika pasākums.

Jaunieši aktīvi iesaistās arī dabas sakopšanas talkās. Jau ne pirmo gadu pēc kārtas, Medumu pagasta jaunieši palīdz kopt Medumu (Vasarišķu) Romas katoļu baznīcas teritoriju.

27.- 29.oktobrī Daugavpils Universitātes mācību bāzē “ILGAS” norisinājās Daugavpils novada jaunatnes rīkotā “Jauno līderu skola”, kurā piedalījās arī divi Medumu pagasta jaunieši – Igors Lisjonoks un Jevģenija Kaļinčuka.

Programmā bija daudz dažādu aktivitāšu, kuras attīstīja komunikācijas, līderības, fiziskās un citas prasmes, kuras noderēs jauniešu turpmākajā dzīvē.

5. novembrī Medumu pagasta parkā notika Foto-orientēšanās, kurā piedalījās Medumu, Kalkūnes, Demenes pagasta jaunatne. Jaunieši tika sadalīti 4 komandās, lai kopā iziet cauri vairākiem šķēršļiem. Visi tika cienāti ar tēju, kafiju un cepumiem. Medumu pagasta jaunieši nolēma uzdāvināt eko-darbnīcās izveidotās dāvanas. Kopumā visi palika apmierināti un svētdienas pēcpusdiena tika pavadīta lietderīgi, jauku un patīkamu cilvēku kompānijā.

Paldies visiem, kuri uz pasākumiem aicināja Medumu pagasta jauniešus un kuri piedalījās Medumu pagasta jauniešu organizētās akcijās.

Igors Lisjonoks
Medumu pagasta jauniešu biedrības "Medumu Cerība" dalībnieks

Latgales kulinārā mantojuma saglabāšanas radošā darbnīca „Skābēsim kāpostus”