Koncerts “Visi kopā” Kalkūnes pagastā

AKTUĀLI

28.maijā noritēja Kalkūnes pagasta bērnu kolektīvu pasākums- koncerts “VISI KOPĀ”, pulcējot kuplu dalībnieku skaitu. Pasākumu atklāja leļļu teātris “Lielie un mazie” ar burvīgu pasaku. Turpinājumā uzstājās VSC  “Latgale” filiāles “Kalkūni” audzēkņi, kuri dziedāja un dejoja Irinas Jermalovičas vadībā. Uzstājās Randenes pamatskolas audzēkņu popgrupa un ansamblis, kā arī Kalkūnes pagasta pārvaldes vokālais bērnu ansamblis „Zariņi” Larisas Sauļevičas vadībā.

Ciemos atbrauca Sventes pagasta bērnu deju kolektīvs “Saulstariņi” (vad. Oksana Petaško). Ar izcilu izpildījumu un plašu koncertprogrammu iepriecināja arī Kalkūnes jaunie pianisti, kurus Špoģu mūzikas un mākslas skolas Kalkūnu mācību punktā māca Svetlana Papakule, kā arī jaunie akordionisti  Artemijs Moskaļovs un Jānis Madelāns, Svetlanas Vasiljevas vadībā.

Špoģu mūzikas un mākslas skolas Kalkūnu mācību punkta Mākslas nodaļas skolnieki nodemonstrēja savu apģērbu kolekciju “Metomorfozes” (vad.  Ilona Abdulajeva).  Uzstājās pagasta dejotāju kolektīvs „Vivat, Kalkūni!” (vad. Ludmila Timofejeva) un ar flautas spēli, izpildot melodiju “Šupuļdziesmas”, iepriecināja Renāte Sauleviča.

Koncerta apmeklētāju vidū bija gan pagasta bērni, gan viņu vecāki un vecvecāki, kā arī citi interesenti. Paldies dalībniekiem un skolotājiem par talantīgajiem bērniem!

FOTOGALERIJA

Alla Izranova Kalkūnes pagasta kultūras menedžere

 

PAZIŅOJUMS PAR AKTUALIZĒTO IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA “KŪDRAS IEGUVE KŪDRAS ATRADNĒ “NĪCGALES PURVS” DAUGAVPILS NOVADA NĪCGALES PAGASTĀ” REDAKCIJU