Komiteju sēdes

AKTUĀLI

6. jūlijā Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja – plkst.10.00,

Sociālo un veselības jautājumu komiteja – plkst. 10.30,

Tautsaimniecības komiteja – plkst.11.00,

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30.

Vasaras periodā jaunieši atpūšas un lietderīgi pavada laiku, īstenojot virkni projektu