Komiteju sēdes

AKTUĀLI

10. novembrī notiks komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde – plkst. 9.45

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst.10.15

Tautsaimniecības komitejas sēde – plkst.10.45

Attīstības komitejas sēde – plkst. 11.30

Finanšu komitejas sēde – plkst.12.30

Komiteju sēdes notiks Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Ar "Skolas somu" viesmīlīgajā Ludzā