Komiteju sēdes

AKTUĀLI

21.oktobrī notiks Augšdaugavas novada pašvaldības domes komiteju sēdes.

Izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde – plkst. 8.15

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst.9.00

Tautsaimniecības komitejas sēde – plkst. 10.00

Attīstības komitejas sēde – plkst. 11.00

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30

Komiteju sēdes notiks Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa”, Dobeles ielā 30, Daugavpilī.

Publiskā apspriešana par koku ciršanu Salienas pagastā