Komiteju sēdes

AKTUĀLI

7. septembrī Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja – plkst. 11.00,

Tautsaimniecības komiteja – plkst.11.30,

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30.

Jauno mācību gadu novadā uzsākuši 1408 izglītojamie