Jauno mācību gadu novadā uzsākuši 1408 izglītojamie

AKTUĀLI

Novadā uz 1. septembri darbojas 13 vispārizglītojošās skolas, viena speciālā izglītības iestāde, divas pirmsskolas izglītības iestādes un novada sporta skola. Daugavpils novada vispārizglītojošajās skolās šogad no 1. līdz 12. klasei mācīsies 1408 skolēni, kas ir par 37 skolēniem mazāk kā pagājušajā gadā. Pirmsskolnieku ir 498, kas ir par 6 audzēkņiem vairāk nekā pērn, no tiem 250 būs piecgadīgie un sešgadīgie bērni.

Lielākā skola pamatskolu grupā pēc skolēnu skaita ir Lāču pamatskola Naujenes pagastā, tajā mācās 118 izglītojamie, savukārt vismazākais skolēnu skaits ir Medumu un Silenes pamatskolā.

Kā preses konferencē ziņoja Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska, visas novada skolas ir ražīgi pastrādājušas vasaras periodā. “Skolas un bērnu dārzi saviem spēkiem iedalītā budžeta finansējuma ietvaros ir veikušas gan telpu kosmētisko remontu, gan tāfeļu nomaiņu un krāsošanu, veikti bēniņu koka konstrukciju pretuguns apstrādes darbi, kā arī labiekārtota skolas vide, iegādātas mēbeles un multimediju projektori, labiekārtotas skolas virtuves, atjaunoti žogi un veikti citi saimnieciskie darbi. Ja runājam par lielajiem remontiem, tad tie tika veikti divās izglītības iestādēs – Vaboles vidusskolā, kur rekonstrukcijā ieguldīti 642 000 eiro, un Randenes pamatskolā, kur atjaunošanas darbi izmaksājuši 160 000 eiro”, tā J. Zarakovska.

Tāpat Janita Zarakovska papildināja, ka, iesākot jauno mācību gadu, daudz būs jāizdara, pārejot uz jauno mācību saturu. Saistībā ar to skolas gaitas 2018./2019. mācību gadā uzsāks arī sešgadnieki. Novadā tiek īstenots kompetenču izglītības projekts, kura ietvaros Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi piedalās šī jaunā mācību satura izstrādē. Tāpat šajā mācību gadā skolotāju vērtēšana notiks skolās, nevis kā tas bija līdz šim, kad skolotājus vērtēja pašvaldības vai ministrijas izveidota komisija. “Tagad visu vērtēšanu veiks skolu direktori. Piecu pakāpju vietā tagad būs tikai trīs. Šajā mācību gadā saglabāsies vēl piecas pakāpes, un par 3., 4., 5. pakāpi skolotāji saņems attiecīgās piemaksas, kas tika noteiktas līdz šim”, tā J. Zarakovska.

Šogad tiek uzsākts arī diezgan liels darbs pie projektu īstenošanas. Tajos iesaistās gandrīz visas izglītības iestādes. Pirmais projekts ir “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura īstenošanas laiks ir pagarināts līdz 2021. gada 31. augustam, un tajā piedalīsies Kalupes un Randenes pamatskola un Vaboles vidusskola. Katrai no skolām ir izstrādāts savs aktivitāšu plāns, kas jārealizē projekta īstenošanas laikā. Nākošais ir karjeras izglītības projekts, kurā piedalīsies Špoģu, Vaboles, Sventes vidusskola un Naujenes, Lāču, Biķernieku un Laucesas pamatskola. Šī projekta ietvaros katrā no skolām strādās karjeras konsultanti, lai orientētu skolēnus uz tām profesijām, kuras būs vajadzīgas turpmāk, kā arī, lai iepazīstinātu audzēkņus ar lielo profesiju klāstu un izpētītu audzēkņu iespējas un intereses. Trešais projekts ir “Atbalsts priekšlaicīgi pārtraukušajiem mācības”. Šī projekta īstenošanas gaitā noritēs darbs ar tiem skolēniem, kas neapmeklē skolu vai arī apmeklē, bet ar lieliem kavējumiem. Projektā tiks atbalstīti 33 skolēni, kas mācīsies Zemgales vidusskolā. Tāpat turpināsies darbs pie projekta “Skolas soma”.

Preses konferencē tāpat tika paziņots par Nīcgales sākumskolas darbības izbeigšanu. Lēmums par skolas likvidāciju tiks pieņemts tuvākajā novada domes sēdē. “Uz 1. septembri skolā nav neviena audzēkņa un uz 5. septembri – arī neviena darbinieka”, tā Janita. “Mēs vienkārši vienojāmies ar skolēnu vecākiem un organizējām skolēnu pievešanu uz Špoģu vidusskolu un Kalupes pamatskolu. Tātad ar šo mācību gadu 10 Nīcgales sākumskolas skolēni turpinās mācības šajās divās skolās. Mēs ceram, ka līdz ar to, ka nodrošinām skolēnu pārvadājumus, uz novada skolām atgriezīsies arī citi bērni, kas līdz šim bija izvēlējušies par labu citām skolām”, papildināja izpilddirektore Vanda Kezika.

 

Daina Ostrovska ir jaunā Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste - metodiķe