Daina Ostrovska ir jaunā Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste – metodiķe

AKTUĀLI

Daina Ostrovska kopš augusta nogales ir jaunā Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste -  metodiķe. Absolvējusi Daugavpils Pedagoģisko Universitāti, ieguvusi vēstures, sociālo zinību, Latvijas kultūras vēstures un angļu valodas skolotājas kvalifikāciju, kā arī maģistra grādu vēsturē. Iegūtā izglītība regulāri tiek pilnveidota. Dainas Ostrovskas pieredze pedagoģiskajā un vadības jomā ir samērā nozīmīga, izglītības sistēmā nostrādāti jau 20 gadi. Skolotājas gaitas uzsāktas 1997. gadā,  tostarp vairāki gadi nostrādāti bijušajā Skrudalienas pamatskolā, trīs gadus vadījusi Daugavpils novada vēstures skolotāju metodisko apvienību. Pēdējā gada laikā, strādājot Rīgas Bērnu un jauniešu centrā “Bolderāja” par izglītības metodiķi, guvusi vērtīgu pieredzi projektu izstrādē un vadībā.

Savu lēmumu pretendēt speciālistes – metodiķes amatam Daina Ostrovska pamato kā lielisku iespēju atgriezties atpakaļ vidē un vietā, kur ir tika daudz ieguldīts. Kā stāsta pati Daina, lai arī viņas dzīves vieta ir Daugavpils, par savu galveno darbības vidi viņa uzskata tieši novadu – vietu, kas jau iepazīta, tomēr arvien vide, kur gūt jaunas zināšanas un prasmes, pilnveidoties un ienest ko jaunu.

“Visas zināšanas, kas gūtas, vadot projektus, mēģināšu aprobēt un pielietot savā pašreizējā darbā. Pirmām kārtām, atnākot strādāt šeit, es redzu, cik labas ir iestrādnes izglītības jomā novadā, gadiem ilgi tās pilnveidotas, iekrāta zināma pieredze. Uzskatu, ka šī pieredze ir jāpapildina ar jaunākajām tendencēm, ejot līdzi laikam. Esmu pašā darba sākumā. Sāku ieklausīties ieteikumos no metodisko apvienību vadītāju puses, ar kuriem labprāt arī turpmāk daudz strādāšu, lai uzzinātu šo pieredzi, izvērtētu to un paredzētu iespējas veikt kādas izmaiņas un papildinājumus. Ieviest tos, lai darbs ritētu efektīvāk un neapgrūtinātu darba procesu”, tā bilst Daina.

Daina Ostrovska ir piedalījusies skolu izvērtēšanā jaunajam 2017./2018. mācību gadam. “Esmu bijusi praktiski visās skolās. Bija ļoti patīkami atbraukt, jo katrā skolā ir kaut kas atšķirīgs, kopumā visi pedagogi ir labi sagatavojušies, patīkami ieiet klasē un redzēt, ka katrs pedagogs ir parūpējies, lai skolēns atnākot, justos sagaidīts. Par to milzīgs paldies skolu kolektīviem un vadībai. Tika izdarīts patiesi liels darbs. Esmu patīkami pārsteigta, jo tie resursi, salīdzinot, piemēram, ar Rīgu, mūsu skolās nav tik lieli, tomēr ikvienā darbā redzama vadības plānošana. Iegādāti visi nepieciešamie līdzekļi. Ja kaut kur vēl kaut kas trūkst, tad tas jau atkarīgs tikai no piegādātājiem”, komentē D. Ostrovska.

Daina Ostrovska: “Novēlu jaunajā mācību gadā visiem optimismu, neskatoties uz to, ka izglītības sistēma ir pārmaiņu priekšā. Pedagogiem novēlu nepazaudēt iestrādes un gadiem uzkrāto vērtīgo pieredzi, bet paplašināt to ar jaunajām tendencēm. Ņemot vērā novada audzēkņu sasniegumus olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā darbībā un arī ikdienas darbā, redzam augsto līmeni. Tā turpināt!”.

Sventes pagasta svētki