Komiteju sēdes

AKTUĀLI

18. janvārī Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde – plkst. 8.30,

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 10.00,

Tautsaimniecības komitejas sēde – plkst.11.30,

Finanšu komitejas sēde - plkst. 13.00.

 

 

Jaunatnes gada noslēguma pasākumā pasniedza balvas sešās nominācijās