Jaunatnes gada noslēguma pasākumā pasniedza balvas sešās nominācijās

AKTUĀLI

Jau otro reizi, kļūstot par labu tradīciju, 2. Daugavpils novada jaunatnes gada noslēguma pasākumā tika sumināti tie, kuri ir cītīgi strādājuši, lai jaunatnes darbs Daugavpils novadā attīstītos un sniegtu labumu jauniešiem. Uzrunājot klātesošos, Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska  akcentēja, ka viņai ir prieks par novada jauniešu darbīgumu un viņa novēl viņiem arī turpmāk tikpat aktīvi iesaistīties pašvaldības sabiedriskās dzīves veidošanā. Līdzīgi kā visi iepriekšējie gadi, arī 2017. gads jauniešiem bija aktivitātēm bagāts gan ar tradicionālajiem pasākumiem, gan projektu aktivitātēm.

Daugavpils novada jaunatnes gada noslēguma pasākumā tika pasniegtas balvas sešās nominācijās, sveikti 2017. gada intelektuālo spēļu uzvarētāji un piešķirtas specbalvas. Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Olesja Ņikitina: “Izvēlēties laureātus nebija viegli, jo mēs pazīstam visus jauniešus un viņi visi mums ir ļoti mīļi un tuvi. Tā kā bija jābūt objektīviem, tika piesaistīta neatkarīga žūrija. Bija ļoti daudz pretendentu, kuri bija pelnījuši šīs balvas, tomēr bija jāizvēlas trīs labākos katrā nominācijā.”

Nominācijā “Gada brīvprātīgais” balva tika pasniegta Marekam Kupšānam (Līksna), Jānim Somam (Višķi) un Lindai Podniecei (Līksna). Ar katru gadu brīvprātīgais darbs novadā kļūst populārāks un jaunieši labprāt gūst pieredzi, veicot brīvprātīgo darbu. 2017. gadā vairāk nekā 50 jaunieši sasniedza nepieciešamo 50 stundu apjomu, lai saņemtu apliecinājumu, kas parāda iegūtās iemaņas un kalpo kā nopietns papildinājums CV. Brīvprātīgo vidū ir arī tādi, kas sasnieguši 100 stundas un vienam jaunietim izdevies sasniegt arī rekordskaitli -  500 stundas.

Balvu nominācijā “Gada jaunatnes darbinieks” tika pasniegta Sintijai Gipterei (Līksna), Natālijai Polovajai (Kalkūni) un Jānim Plešauniekam (Vabole). Sintija Giptere neslēpa, ka šī balva ir iegūta, pateicoties atsaucīgajiem Līksnas jauniešiem. “Vislielāko gandarījumu pagājušajā gadā sagādāja brīvprātīgais darbs, kas mūsu pagastā bija ļoti populārs. Mēs bijām 47 brīvprātīgie, kuri kopā nopelnīja vairāk kā 1500 stundas. Lielākoties viņi organizēja pasākumus, palīdzēja sociālajā darbā un baznīcai. Mēs esam arī aktīvi piedalījušies dažādos pasākumos. Šos jauniešus nevajag piespiest un mudināt, viņi paši labprāt izrāda vēlmi būt aktīviem,” pagasta jauniešus slavē Sintija.

Balvu “Gada jaunietis” pasniedza Igoram Lisjonokam (Medumi), Rūdolfam Lukaševičam (Višķi) un Irīnai Malčanovai (Dubna). “Es vienkārši nespēju neko nedarīt, manī ir iekšēja vēlme darboties,” tā medumietis Igors, kurš tika augstu novērtēts pēc veiksmīgas projektu rakstīšanas pieredzes. “Pagājušajā gadā mēs rakstījām projektu par Medumu pagasta apkaimē esošajiem ezeriem. Mēs uzzinājām, ka pagastā atrodas 24 ezeri, kas simboliski attēloti uz Medumu pagasta ģerboņa kā 24 ozollapas. Mēs izpētījām ezeru esošo stāvokli, veicām fotofiksāciju un izveidojām fotoizstādi. Tāpat rīkojām radošās darbnīcas, no ekoloģiskiem materiāliem veidojot dažādas foršas lietas. Paldies visiem jauniešiem, kuri palīdzēja un aktīvi iesaistījās!”

Pasniedzot balvu “Gada izrāviens”, tika sumināti tie pagasti, kuru jauniešu komandas visaktīvāk piedalījās dažādos pasākumos, apmācībās un sacensībās. Balva tika pasniegta Līksnas, Maļinovas un Sventes pagastam.

Balva “Jauniešiem draudzīgākā pagasta pārvalde” nonāca Višķu, Demenes un Biķernieku pagasta pārvalžu īpašumā, savukārt balva” “Jauniešiem draudzīgākā skola” tika pasniegta Špoģu vidusskolas, Kalupes pamatskolas un Biķernieku pamatskolas kolektīvam.

Sumināti tika arī jauniešu intelektuālās spēles spēcīgākās komandas. Apkopojot komandu punktus spēļu četrās kārtās, kļuva zināmi trīs stiprākie pagasti – 1. vieta Līksnai, 2.vieta Salienai un 3.vieta Skrudalienai.

Pasākuma gaitā tika sarūpēts arī īpašs pārsteigums no Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres, kuras specbalva – brauciens uz Eiropas Parlamentu Briselē – tika dāvāts Janai Macukai (Demene), Ivetai Staltmanei (Saliena) un Diānai Zdanovskai (Višķi).

Specbalva no Daugavpils novada domes deputātiem tika pasniegta Ambeļu pagasta jaunatnes lietu atbildīgajam Raimondam Rajeckim un Medumu pagasta jauniešiem.

Pasākumā ar skanīgām balsīm jauniešus priecēja Līksnas pagasta jaunietes Sintija Giptere, Līga Vaidere un Linda Podniece, kā arī vokālais ansamblis “Anima Corde” no Višķiem.  Noslēgumā tika izteikta pateicība jauniešu brīvprātīgo komandai, kura visa gada garumā palīdzēja pasākumu organizēšanā, Medumu un Skrudalienas pagasta jauniešiem par ielūgumu un balvu izveidošanu, kā arī vērtēšanas komisijai par nominantu izvērtēšanu.

 FOTOGALERIJA  (fotogalerija tiks papildināta)

 

Biedrības "Dzidra straume" labo darbu mēnesis