Komiteju sēdes

AKTUĀLI

15. martā Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja – plkst. 10.00

Sociālo un veselības jautājumu komiteja – plkst. 11.00

Tautsaimniecības komiteja – plkst. 11.30

Finanšu komitejas sēde – plkst. 12.30

Starpnovadu turnīrā volejbolā "Sniegpulkstenīte" laurus plūca Līksna