Komiteju sēdes

AKTUĀLI

29. martā Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja – plkst. 11.00

Tautsaimniecības komiteja – plkst.11.30

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30

 

Medumu jaunieši izrotā pagastu ar Lieldienu dekoriem