Komiteju sēdes

AKTUĀLI

21. septembrī Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja – plkst. 11.00,

Tautsaimniecības komiteja – plkst.11.30,

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30.

Jaunieši atjaunoja slēgtās Līksnas pamatskolas sporta laukumu