Jaunieši atjaunoja slēgtās Līksnas pamatskolas sporta laukumu

Jaunatnei

Pateicoties Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes jauniešu ideju projektu konkursa “Uzlabosim savu ikdienu!” finansiālam atbalstam, Līksnas pagasta jaunieši atjaunoja slēgtās Līksnas pamatskolas sporta laukumu.

Projekta galvenā doma bija pievērst Līksnas jauniešus fiziskām aktivitātēm, labiekārtot bijušās Līksnas pamatskolas skolas laukumu un organizēt basketbola/futbola spēles un jauniešu Sporta dienu, kuras laikā tika rīkotas dažādas aktivitātes, jautrās stafetes u.c.

Tika atjaunots futbola laukums, uzstādītas koka konstrukcijas, futbola vārti, tajā skaitā futbola vārtu tīkli, jo laukums bija nelietojamā stāvoklī, un vecie, koka konstrukcijas vārti jau bija nolietoti, sapuvuši. Tika atjaunots basketbola laukums, attīrīts asfalta segums, iezīmētas basketbola laukuma līnijas, uzstādīti divi basketbola vairogi ar stīpām un tīkliem. Pirms projekta īstenošanas, uz basketbola laukuma seguma bija zāle un lielas plaisas, laukuma līnijas vairs nebija saskatāmas un basketbola grozi jau sen bija utilizēti.

Visas vasaras garumā notika dažādas sporta aktivitātes, kuru laikā tika iesaistīti Līksnas pagasta jaunieši, kaimiņu pagasta jaunieši, kā arī dažāda vecuma pagasta iedzīvotāji.

Lielu paldies izsakām projekta realizācijā iesaistītajiem 47 jauniešiem, kā arī Līksnas pagasta pārvaldes darbiniekiem par atsaucību projekta “Bumbojam Līksnā” realizēšanā.

Mārtiņš Pabērzs
Projekta “Bumbojam Līksnā” koordinators

Publiskā apspriešana Kalupē