Publiskā apspriešana Kalupē

Pagastu un pilsētu ziņas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Kalupes pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par 10 (desmit) koku nozāģēšanu Baltaču kapsētā pēc adreses Baltači, Kalupes pag., Daugavpils nov., LV – 5450. Nozāģēšanai paredzētas 7 (septiņas) liepas 1 (viena) lapegle un 2 (divas) priedes.

Lūdzam Kalupes pagasta iedzīvotājus publiskās apspriešanas laikā līdz 2017.gada 10.oktobrim sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski vai ierodoties personīgi Kalupes pagasta pārvaldē.  Tālrunis 65447831.

Skrudalienas pagasta svētki