Komiteju sēdes

AKTUĀLI

10. maijā Daugavpils novada domē notiks komiteju sēdes.

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 11.00

Tautsaimniecības komitejas sēde – plkst.11.30,

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30

Pie balti klāta galda - baltas domas