Pie balti klāta galda – baltas domas

AKTUĀLI

3. maijā par godu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienai pie Naujenes pagasta ēkas notika Baltā galdauta svētki - “Labo domu pikniks”. Baltā galdauta svētki ir Latvijas otrā dzimšanas diena. 1990. gada 4. maijā tika pieņemta deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu – lēmums, kas atjaunoja Latvijas suverenitāti. Tā bija diena, kad tauta par nākotni domāja pozitīvi, teica: “Jā!” un izvēlējās brīvību! Baltā galdauta svētku ideja ir pavisam vienkārša: ģimenes, draugi, radi un kaimiņi sanāk kopā pie viena galda, lai pārrunātu ieceres savas apkaimes, pagalma, pagasta un valsts nākotnei. Tā svinēja arī naujenieši, pulcējās pie viena galda, pārrunāja kopīgas ieceres, plānus, no sirds izrunājās, vienojās dziesmās un citās aktivitātēs.

Pasākums tika uzsāksts ar uzrunu un aicinājumu doties simboliskā gājienā ar plakātiem, uz kuriem bija rakstīti gaiši un pozitīvi saukļi. Pirms visi sēdās pie Naujenes saimes galda tika veikts arī sens latviešu rituāls – galda apdziedāšana. Senie latvieši ticējas, ka, apdziedot galdu viņi pievelk pārticību, bagātību, pasakās par to, kas ir uz galda un lūdz, lai turpmāk arī nekā netrūktu. Pie galda notika kopīga sadziedāšanās Ingas Zeiles un folkloras kopas “Rūžeņa”, Zitas Nitišas un senioru vokālā ansambļa “Dzeipurs” vadībā. Visiem klātesošajiem amatu meistara Valda Grebeža vadībā no māla varēja izgatavot “Laimes pogas” sev un saviem tuvajiem, iemīcot mālā visas savas labās domas. Kopīgiem spēkiem naujenieši ar saviem gaišajiem novēlējumiem izplaucēja arī “Novēlējumu koku”.

“Labo domu piknikam” pievienojās arī  Naujenes pagasta biedrību pārstāvji – Olgas Kuzminas un Intas Uškānes biedrība “RAXTU SĒTA”, Diānas Čiževskas biedrība “Sieviešu klubs “Šarms””, Oļesjas Nikitinas Jauniešu biedrība “Esam kopā” un Staņislavas Locikas biedrība “Zelta ābele”, jo tieši biedrībās ir tie cilvēki, kuri rūpējas par sava pagasta labklājību darbojoties un attīstot to. Kopā ar biedrību pārstāvjiem un visiem klātesošajiem pasākuma noslēgumā kā atgādinājums par “Labo domu pikniku” un Baltā galdauta svētkiem Naujenē tika iestādīti Latvijas nacionālie koki – ozoli un liepas.

Liels paldies katram, kas piedalījās “Labo domu piknikā”, lai Naujenes pagasts plaukst!

FOTOGALERIJA

Informāciju sagatavoja: Dajana Baškirova

Lielais pavasara kross Līksnā