Komiteju sēdes

Pagastu un pilsētu ziņas

24. maijā Daugavpils novada domē notiks komiteju sēdes.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja – plkst. 11.00

Tautsaimniecības komiteja – plkst.11.30

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30.

Ņems aizņēmumu bērnu rotaļu laukumu izveidei Ambeļos, Kalkūnē, Sventē, Taborē un Laucesā