Komiteju sēdes

Pagastu un pilsētu ziņas

22. novembrī notiks komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde – plkst. 11.00

Tautsaimniecības  komitejas sēde – plkst. 11.30,

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30.

 

Pasākumā "Manai Latvijai - 100" godināja aktīvākos līksniešus