Pasākumā “Manai Latvijai – 100” godināja aktīvākos līksniešus

AKTUĀLI

17. novembrī Daugavpils novada KC "Vārpa" pulcējās Līksnas pagasta iedzīvotāji, lai visi kopā nosvinētu mūsu Latvijas 100. gadadienu.

Pasākuma "Manai Latvijai - 100" ieskaņā klātesošos sveica Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa, uzsverot, ka šodien mūsu mīlestība pret Latviju, mūsu patriotisms izpaužas attieksmē pret

pamatvērtībām- darba tikumu, atbildību pret ģimeni un cieņu pret līdzcilvēkiem. Šādi cilvēki ir arī Līksnas pagastā, ar kuriem lepojamies. Tie ir zemnieki, pagasta pārvaldes darbinieki, kreatīvie pagasta jaunieši un aktīvie seniori.Apsveikuma runas nobeigumā Biruta Ozoliņa izteica cerību: "Es ticu, ka neraugoties ne uz kādām reformām, arī vēl pēc 100 gadiem Latvijas kartē būs iezīmēts pagasts ar nosaukumu- Līksna!"

Turpinājumā visus sveica Daugavpils novada deputāts Viktors Kalāns un pasniedza Daugavpils novada domes pateicības Lienei Dzalbei, Andrim Kevišam, Aigai Ķeirei un Andrejam Kupšānam.

Valsts nozīmīgajā jubilejā tika sumināti arī aktīvākie Līksnas pagasta iedzīvotāji, kuriem pateicības pasniedza pagasta vadītāja Biruta Ozoliņa. Tie ir -  Andris Teivāns, Līga Vaidere, Antoņina Jonāne, Elvīra Vorošena, Valentīna Gadzāne, Iveta Malnače, Regīna Rokjāne, Agnese Orbidāne, Marijai Pupiņai, Sintija Giptere, Viktors Kalāns un Līksnas aktīvo sieviešu apvienība "Saules taka".

Pasākumu ar dziesmām un dzejas lasījumiem kuplināja Līksnas pagasta KN sieviešu vokālais ansamblis "Elēģija" un amatierteātru "Maskas" un "Sprīdītis" dalībnieki. It sevišķi lielu prieku sagādāja estrādes dziedātāja Žorža Siksnas dziedātās dziesmas, kas bija brīnišķīga dāvana svētkos.

Noslēgumā visiem bija iespēja cienāties ar svētku torti.

Paldies, visiem, kas piedalījās un organizēja šo pasākumu! Lai arī turpmāk mums izdodas noticēt sev, dot ticību citiem un iedvesmoties no lieliem darbiem

Foto: A. Teivāns, L.Vaidere

Naujenes Pūtēju orķestra koncerts