Komiteju sēdes

Pagastu un pilsētu ziņas

2. martā Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde notiks plkst. 10.00

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 10.30

Tautsaimniecības komiteja – plkst.11.00

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30

Naujenes Kultūras centrā aizvadīja ziemu!