Komiteju sēdes

Pagastu un pilsētu ziņas

6.aprīlī Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde - plkst. 10.00
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 10.30
Tautsaimniecības komiteja – plkst.11.00
Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļu piedziņu