Komiteju sēdes

AKTUĀLI

18. maijā Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 11.00,

Tautsaimniecības komiteja – plkst.11.30,

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30

Ģimeņu svētkos suminātas novada stiprās ģimenes