Kolektīvs “Dviete” jau 25 gadus dejo no sirds

AKTUĀLI

13. aprīlī vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) “Dviete” svinēs 25 gadu jubileju, Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā pulcējot deju kolektīvus no Augšdaugavas novada, Jēkabpils novada un Daugavpils. VPDK “Dviete” par sevi teic: “Mēs esam draudzīgi, mazliet traki un nepaklausīgi, bet dejojam no sirds! Mēs esam viena molekula!”

Kolektīvs ir izveidots 1998. gadā, toreiz vadītāja bija Gunita Strode, kas bija arī Dvietes skolas deju pulciņa vadītāja. Dvietē tajā laikā bija jauniešu deju kolektīvs, tāpēc radās ideja izveidot arī vidējās paaudzes deju kolektīvu. Sākumā “Dvietē” dejoja seši pāri. 2009. gadā kolektīva vadītājas amatu pārņēma Sandra Stašāne, bet kopš 2013. gada VPDK “Dviete” vadītāja ir Anita Meikšāne. Kolektīva dalībnieki uz mēģinājumiem dodas no Ilūkstes, Bebrenes, Pilskalnes un Dvietes pagasta, pat no Jēkabpils, bet kā viņi paši saka: “Mēs visi sirdī esam dvietieši, pat ja deklarētā adrese ir citur!”

Laika gaitā ir mainījies kolektīva sastāvs, no pašiem kolektīva pirmsākumiem dejo četri dejotāji. Pašlaik “Dvietē” dejo astoņi vīri un deviņas dāmas. Dejotājs Toms teic, ka Dvietes kolektīvs ir kā narkotikas, ja esi sācis dejot, vairs nevari apstāties. Viņš “Dvietē” sācis dejot 2017. gadā ar domu nodejot Deju svētkos 2018. gadā un doties prom, bet dzīvē viss iegriezies citādāk: “Es, kopš 2009. gada, kopš universitātes laikiem nebiju dejojis, bet Aija mani nelika mierā, visu laiku aicināja pievienoties deju kolektīvam. Domāju - labi, atnākšu kādu gadiņu padejot, bet kaut kā tas viss ir pamatīgi ievilcies”. Savukārt, Tatjana stāsta, ka viņa dejas “Dvietē” sākusi pavisam organiski: “Es dzīvoju Dvietē, mūs ar kungu uzaicināja dejot, tad arī piekritām. Protams, dzīvesvieta ir noteicošais - kāpēc man braukt dejot uz pilsētu, ja es to varu darīt tepat? Tā mēs te sākām, kopš 1998. gada dejojam. Kolektīvs ir jauks, cilvēki ir forši, tā mēs arī turpinām dejot.” “Dvietes” dejotāja Iveta ar vīru brauc dejot no Ilūkstes: “Mūsu kaimiņi dejoja šajā kolektīvā, es savu vīru bikstīju, lai aiziet ar viņiem aprunājas, ka gribu dejot, vai varam pievienoties. Tad rudenī, pēc 2018. gada Dziesmu svētkiem, mēs atnācām dejot, tā arī turpinām, jo šeit ir brīnišķīgi cilvēki, brīnišķīgi dejotāji, humora pilni”.

Deju kolektīvam jau par tradīciju ir kļuvuši Zasā notiekošie “Amora svētki”, kur piedalās jau vairāk kā piecus gadus, arī Augšdaugavas novadā notiekošais sadancis “Ziemas prieki”. Neizpaliek arī kolektīva saliedēšanas pasākumi – viens no “Dvietes” mīļākajiem ir laivu brauciens ūdens tūristu saietā “Lielais plosts”. Pats galvenais mērķis VPDK “Dviete” ir tikt uz kārtējiem Dziesmu un deju svētkiem. Kolektīvs ir piedalījies arī īpašos projektos – dejoja Nacionālā teātra izrādē “Īsa pamācība mīlēšanā” un ir piedalījušies vietējo amatierteātru izrādēs ar dejām, kas tika sagatavotas konkrēti šiem notikumiem. Tuvojoties jubilejas koncertam, ir jūtams gan satraukums, gan prieks par padarīto darbu. Toms teic, ka ir gan noguris, gan gandarīts par gaidāmo koncertu, jokodams stāsta: “Pēc koncerta noteikti ņemšu divu nedēļu atvaļinājumu! Šajā laikā ir ļoti daudz mēģinājumu, koncertā dejosim 13 dejas! Tas ir tāds nozīmīgs notikums, jo tik daudz deju savā dejotāja karjerā vienā koncertā es neesmu dejojis un diez vai kādreiz vēl dejošu. Lielie kolektīvi mums varētu ūdeni pienest!”. Kolektīvam šis ir intensīvs laiks, jo jāgatavojas ne tikai jubilejai, bet arī citiem koncertiem – martā katru nedēļas nogali bija jāuzstājas kādā kultūras pasākumā. Arī pēc dzimšanas dienas svinībām jau ir plāns piedalīties gan Sēlijas svētkos “Sēlija Rotā!”, gan citos koncertos, kā saka kolektīva vadītāja Anita: “Darba mums netrūkst, spēj tik mācīties jaunas dejas!”

Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Dviete” ir arī īpašs stāsts par saviem skaistajiem tautastērpiem – puiši pie saviem tērpiem tikuši, pateicoties toreizējo dejotāju atbalstam – zemnieku saimniecība “Ciemiņi” no Dvietes pagasta uzdāvināja kolektīva puišiem tērpus. Tatjana un Aiga stāsta: “Mums puiši bija pavisam nabadzīgi, dejoja melnās biksēs un vestēs, bet skatē, ja nedejo tautastērpā, tiek atņemti punkti. Tā nu puiši pie saviem tērpiem tika 2018. gadā, tieši vienu dienu pirms skates. Mēs “Ciemiņiem” esam ļoti pateicīgi par atbalstu!” Savukārt, meitu tērpa izvēle ir bijis ļoti rūpīgs darbs - Aija stāsta, ka tika izpētīta latviešu tautastērpu grāmata, izvēlēts Slates tērps, piemeklēti diegi, krāsas, izvēlēti paraugi, un izgatavoti svārki meitām.

Vidējās paaudzes deju kolektīva “Dviete” vadītāja Anita lepojas ar saviem dejotājiem: “Viņi ir lieli malači, ka spēj ārpus darba un mājas soļa saņemties un brīvajā laikā atnākt dejot, veltīt sevi savam priekam, hobijam. Viņi manī ieklausās, man uzticas un paļaujas uz mani, tas ir tik daudz! Teikšu godīgi, es pēc katra mēģinājuma mājās braucu ar prieku un gandarījumu par padarīto darbu, ka teju vienmēr visi dejotāji nāk uz mēģinājumiem. Saviem dejotājiem novēlu saglabāt dzīvesprieku, mīlestību uz deju. Viņi to nepasaka skaļos vārdos, bet to var redzēt viņu darbos – vienmēr cenšas nodejot skaisti, lai ir prieks gan pašiem, gan skatītajiem. Novēlu, lai ir laba veselība, raits dejas solis, lai labi klājas gan ģimenēm, gan pašiem!”

“Dviete” labprāt priecātos kolektīvā uzņemt arī kādu jaunu dalībnieku. Kā teic Toms: “Mēs neesam lepni, droši var pievienoties, pat ja nav dejošanas pieredzes. Ja jau lāci var iemācīt braukt ar velosipēdu, tad jebkurš var iemācīties dejot, ir tikai jāatnāk!” Deju kolektīvā ir dejotāji, kam dejošana ir jau asinīs – ir dejojuši vecāki, ģimene, ir dejošanas pieredze jau no skolas laikiem, cits ir sācis pavisam nesen, bet viņus visus vieno mīlestība uz deju, latvietība un lepnums, ka var darīt ko tik īpašu – uzvilkt tautas tērpu un dejot tautas dejas “Dvietē”. Dejotāji viens otram vēl nezaudēt dejotprieku, turpināt iesākto un visiem kopā nonākt līdz nākamajiem Dziesmu un deju svētkiem!

Teksts: Māra Multiņa

Foto: M.Multiņa, VPDK “Dviete” arhīvi

Latgales novada 4.-9. klašu un 5.-12. klašu koru repertuāra pārbaudes 2. kārta