Karjeras nedēļa Laucesas pamatskolā

Izglītība

Šogad „Karjeras nedēļa” norisinājās no 17.10.22 – 21.10.2022. Mērķis: Sekmēt skolēnu izpratni par uzņēmējspējām kā zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanā. Tās ir zināšanu, prasmju, attieksmes un rakstura īpašību kopums, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanā. Klases stundās notika diskusijas. Sarunas tēma: Saruna par nākotnes profesijas aktuālākajām spējām, prasmēm un kompetencēm. Karjeras nedēļā ir iespēja uzzināt, kādas pašreiz darba tirgū ir pieprasītākās profesijas, kā arī novērtēt sevi un saprast, kā pieaugušie var atbalstīt jauniešus viņu spēju atklāšanā un attīstīšanā. Skolā notika tikšanās ar skolēnu vecākiem, kuri pastāstīja par savām profesijām. Kādas ir nepieciešamas prasmes un rakstura īpašības dotajās profesijās. Ko var darīt vecāki, kā aizņemtajā ikdienā saprast, kādas ir bērna intereses un spēcīgās puses, un kā tās var tikt attīstītas? 1.- 6. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Demeni, apskatīt atkritumu poligonu ,,Cinīši.” Ekskursija bija izzinoša, jo skolēniem bija iespēja ieraudzīt un uzzināt, kur nonāk atkritumi, kā atkritumi tiek šķiroti un pārtsrādāti. Teātra mācību stundās skolēni centās izspēlēt un attēlot dažādas profesijas un iejusties aktieru lomās. Vizuālās mākslas pulciņa nodarbībās 3. – 8. klašu skolēni arī aktīvi piedalījās konkursā – izstādē „Profesiju pasaulē,” kur skolēniem bija iespēja parādīt savas idejas, radošo domu atainojumu zīmējumos. Skolotāji un vecāki ir labākie atbalstītāji, kas var iedvesmot bērnus jau no mazām dienām.

Skolotāja  Marija  Petrovska

Naujenes pamatskolas 3. klases skolēni lasīs un vērtēs  “Bērnu žūrijas 2022" grāmatas