Kapusvētki Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

Ambeļu pagasta kapi

10. jūnijā plkst. 13.00 Putānu kapi;

18. jūnijā plkst. 14.00 Augškalnes kapi;

6. augustā plkst. 13.00 Ambeļu kapi.

Bebrenes pagasta kapi

1. jūlijā plkst. 14.00 Čāmānu kapi; 

8. jūlijā plkst.14.00 Kaupišķu kapi;   

22. jūlijā plkst. 16.00 Ilzes Luterāņu kapi;

22. jūlijā plkst. 15.00 Bebrenes luterāņu kapi;

29. jūlijā plkst. 13.00 Bebrenes katoļu kapi.

Demenes draudzes kapi

10. jūnijā plkst. 12.00 Pakapiņu kapi;

1. jūlijā plkst. 12.00 Faļtopu kapi;

8. jūlijā plkst. 12.00 Matkuncu kapi;

Dubnas pagasta kapi

10. jūnijā plkst. 12.00 Dubnas kapsēta, plkst. 13.30 Zarānu kapsēta;

25. jūnijā plkst. 14.00 Lāču kapsēta, plkst. 15.00 Klobānu kapsēta (laiks ir mainīts sakarā ar Rēzeknes -Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa Buļa vizitāciju Višķu Sv. Jāņa Kristītāja draudzē).  

Dvietes pagasta kapi

10. jūnijā plkst. 15.00  Kalnišķu kapi ar sv. Misi;

8. jūlijā plkst. 15.00 Zviedrānu kapi ar sv. Misi;

15. jūlijā plkst. 15.00 Munču kapi ar sv. Misi;

22. jūlijā plkst. 15.00 Zariņu kapi ar sv. Misi;

29. jūlijā plkst. 15.00 Jadvigovas kapi ar sv. Misi.

Ilūkstes kapi

15. jūlijā plkst.10.00 Ilūkstes Luterāņu kapi;

22. jūlijā plkst. 12.00 Sv. Mise Ilūkstes Vissvētākās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcā, plkst. 13.00 kapusvētki Ilūkstes katoļu kapos.

Jezupovas draudzes kapi

24. jūnijā plkst. 15.00 Lāču kapi;

1. jūlijā plkst. 14.00 Ciršu kapi;

8. jūlijā plkst. 13.00 Stropu kapi;

15. jūlijā plkst. 14.00 Jurīšu kapi.

Kalupes pagasta kapi

1. jūlijā plkst. 12.00 sv. Mise par mirušajiem Kalupes baznīcā, plkst. 13.00

kapusvētki Baltaču kapi;

15. jūlijā plkst. 12.00 Lazdānu kapi, plkst. 14.00 Ratnieku kapi;

24. jūlijā plkst. 12.00 Pelēču kapi, plkst. 13.00 Gurnejašu kapi, plkst. 14.00 Bramaņu kapi;

29. jūlijā plkst. 12.00 Ārdavas kapi, plkst. 13.00 Krasnogorkas kapi.

Laucesas pagasta kapi

2. jūlijā plkst.15.00 Laucesas draudzes kapi;

Lašu draudzes kapi

25. jūnijā plkst. 12.00 Lašu kapi, plkst. 14.00 Kaminčas luterāņu kapi (Eglaines pag.);

13. augustā plkst. 12.30 Grīnvaldes kapi, plkst. 14.00 Raudas kapi (Šēderes pag.).

Līksnas pagasta kapi

15. jūlijā plkst. 12.00 Vaikuļānu kapi, plkst. 13.00 Mīšteļu kapi;

29. jūlijā plkst. 12.00 Mukānu kapi, plkst. 13.00 Motivānu kapi;

5. augustā plkst. 12.00 Kokinišķu kapi, plkst. 13.00 Patmaļu kapi.

Maļinovas pagasta kapi

11. jūnijā plkst. 15.00 Bukštu kapi;

29. jūlijā plkst. 15.00. Kokinu kapi.

Medumu pagasta kapi

10. jūnijā plkst.14.00 Duļkenu kapi;

17. jūnijā plkst. 12.00 Pusčas kapi;

17. jūnijā plkst.14.00 Baltaču kapi;

24. jūnijā plkst. 14.30 Vasarišku kapi.

Nīcgales pagasta kapi

1.jūlijā plkst.12.00 Nīcgales kapos.

Pilskalnes pagasta kapi

10. jūnijā plkst. 14.00 Kalvānu kapi;

15. jūlijā plkst. 14.00 Doļnajas un Laišķu kapi;     

5. augustā plkst. 14.00 Ludvigovas kapi.

Salienas pagasta kapi

25. jūnijā plkst.14.00 Elmeniešu kapi (Tartaku luterāņu kapi), 1. jūlijā plkst. 13.00 Červonkas kapi (luterāņu kapi).

2. jūlijā plkst. 13.00 Salienas kapi;

9. jūlijā plkst. 14.00 Jancišķu kapi;

16. jūlijā plkst. 13.00 Jaunbornes kapi;

5. augustā plkst. 11.00 Sīķeles kapi.

Skrudalienas pagasta kapi

1. jūlijā Ragulišku kapi.

10. jūnijā plkst.11.00 Silenes pareizticīgo kapi.

Spruktu Sv. Antona Romas katoļu baznīcas draudzes kapi

6. augustā, plkst. 12.00 Spruktu kapos Sv. Mise par mirušajiem, pēc Sv. Mises – kapusvētki;

12. augustā, plkst. 13.00 Spruktu komunālie kapi, 13.augustā, plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem;

26. augustā, plkst. 14.00 Rudānu kapi, 27. augustā, plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem.

Subates pilsētas un Prodes pagasta kapi

1. jūlijs, plkst. 14.00 Subates katoļu kapi, plkst. 15.00 Vārnišķu kapi;

8. jūlijs, plkst. 12.00 Baltmuižas luterāņu kapi, plkst. 15.00 Subates luterāņu kapi;

15. jūlijs, plkst.14.00 Baltmuižas katoļu kapi;

22. jūlijs, plkst. 14.00 Gulbenes katoļu kapi;        

5. augusts, plkst. 13.00 Gulbenes luterāņu kapi, plkst. 14.00 Amasišķu kapi.  

Sventes pagasta kapi

1. jūlijā,  plkst. 14.00 Raudas kapi (Sv. Mise 11.00);

8. jūlijā, plkst. 14.00 Timšānu kapi(Sv. Mise 11.00);

15. jūlijā, plkst. 12.00 Plikā kalna kapi, 14.00 Purnieku kapi (Sv. Mise Sventē 16. jūlijā 11.00).

Tabores pagasta kapi

1.jūlijā, plkst. 17.00 Liellašu kapi;

29. jūlijā, plkst. 18.00 Lasenbergas kapi;

6. augustā plkst. 14.00 Elernes kapi.

Vaboles pagasta kapi

29. jūlijā plkst. 12.00 Mukānu kapi; plkst. 13:00 Motivānu kapi;

5. augustā plkst. 12.00 Kokinišķu kapi.

Višķu pagasta kapi

10. jūnijā plkst. 12.00 Kukaru kapi;

11. jūnijā plkst. 13.00 Raudinkas kapi;

17. jūnijā plkst. 13.00 Rogoču kapi; plkst. 15.00 Klekeru kapi;

25. jūnijā plkst. 13.00 Klobonu kapi,

20. augustā plkst. 13.00 Višķu kapi.

Pateicības diena Lāču pamatskolā