Kapusvētki Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

Ambeļu pagasta kapi

10. jūnijā plkst. 13.00 Putānu kapi;

18. jūnijā plkst. 14.00 Augškalnes kapi;

6. augustā plkst. 13.00 Ambeļu kapi.

Bebrenes pagasta kapi

1. jūlijā plkst. 14.00 Čāmānu kapi; 

8. jūlijā plkst.14.00 Kaupišķu kapi;   

22. jūlijā plkst. 16.00 Ilzes Luterāņu kapi;

22. jūlijā plkst. 15.00 Bebrenes luterāņu kapi;

29. jūlijā plkst. 13.00 Bebrenes katoļu kapi.

Biķernieku pagasta kapi

27. maijā no plkst. 7.00, 30. maijā no plkst. 11.00 Pantelišķu kapi;

28. maijā no plkst. 7.00 Krasnoje kapi;

29. maijā no plkst. 11.00, 1., 2. un 3. jūnijā no plkst. 7.00 Krivošejevas kapi.

Demenes draudzes kapi

27. maijā plkst. 12.00 Daukštānu kapi, plkst. 14.00 Rodnišku kapi;                  

3. jūnijā plkst. 12.00 Šemberga kapi;

10. jūnijā plkst. 12.00 Pakapiņu kapi;

1. jūlijā plkst. 12.00 Faļtopu kapi;

8. jūlijā plkst. 12.00 Matkuncu kapi;

Dubnas pagasta kapi

26. maija pēcpusdienā  un 27. maijā Petrānu kapsēta;

3. jūnijā plkst. 12.00 Kondaunieku kapsēta; 

4. jūnijā plkst. 12.00 Jadrovas kapsēta;

10. jūnijā plkst. 12.00 Dubnas kapsēta, plkst. 13.30 Zarānu kapsēta;

25. jūnijā plkst. 14.00 Lāču kapsēta, plkst. 15.00 Klobānu kapsēta (laiks ir mainīts sakarā ar Rēzeknes -Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa Buļa vizitāciju Višķu Sv. Jāņa Kristītāja draudzē).  

Dvietes pagasta kapi

3. jūnijā plkst. 15.00 Būku kapi;

10. jūnijā plkst. 15.00  Kalnišķu kapi ar sv. Misi;

8. jūlijā plkst. 15.00 Zviedrānu kapi ar sv. Misi;

15. jūlijā plkst. 15.00 Munču kapi ar sv. Misi;

22. jūlijā plkst. 15.00 Zariņu kapi ar sv. Misi;

29. jūlijā plkst. 15.00 Jadvigovas kapi ar sv. Misi.

Ilūkstes kapi

3. jūnijā plkst. 10.00 lūgšanas par mirušajiem Ilūkstes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcā, plkst. 12.00 kapusvētki draudzes kapos;

15. jūlijā plkst.10.00 Ilūkstes Luterāņu kapi;

22. jūlijā plkst. 12.00 Sv. Mise Ilūkstes Vissvētākās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcā, plkst. 13.00 kapusvētki Ilūkstes katoļu kapos.

Jezupovas draudzes kapi

4. jūnijā plkst. 14.00 Gribustu kapi;

24. jūnijā plkst. 15.00 Lāču kapi;

1. jūlijā plkst. 14.00 Ciršu kapi;

8. jūlijā plkst. 13.00 Stropu kapi;

15. jūlijā plkst. 14.00 Jurīšu kapi.

Kalupes pagasta kapi

1. jūlijā plkst. 12.00 sv. Mise par mirušajiem Kalupes baznīcā, plkst. 13.00

kapusvētki Baltaču kapi;

15. jūlijā plkst. 12.00 Lazdānu kapi, plkst. 14.00 Ratnieku kapi;

24. jūlijā plkst. 12.00 Pelēču kapi, plkst. 13.00 Gurnejašu kapi, plkst. 14.00 Bramaņu kapi;

29. jūlijā plkst. 12.00 Ārdavas kapi, plkst. 13.00 Krasnogorkas kapi.

Laucesas pagasta kapi

2. jūlijā plkst.15.00 Laucesas draudzes kapi;

Lašu draudzes kapi

25. jūnijā plkst. 12.00 Lašu kapi, plkst. 14.00 Kaminčas luterāņu kapi (Eglaines pag.);

13. augustā plkst. 12.30 Grīnvaldes kapi, plkst. 14.00 Raudas kapi (Šēderes pag.).

Līksnas pagasta kapi

15. jūlijā plkst. 12.00 Vaikuļānu kapi, plkst. 13.00 Mīšteļu kapi;

29. jūlijā plkst. 12.00 Mukānu kapi, plkst. 13.00 Motivānu kapi;

5. augustā plkst. 12.00 Kokinišķu kapi, plkst. 13.00 Patmaļu kapi.

Maļinovas pagasta kapi

11. jūnijā plkst. 15.00 Bukštu kapi;

29. jūlijā plkst. 15.00. Kokinu kapi.

Medumu pagasta kapi

27. maijā plkst.10.00 Švilpiški, 30.maijā plkst. 10.00."Maļinovka", 3. jūnijā no plkst. 6.00.līdz 14.00 Medumu kapi (vecticībnieku);

10. jūnijā plkst.14.00 Duļkenu kapi;

17. jūnijā plkst. 12.00 Pusčas kapi;

17. jūnijā plkst.14.00 Baltaču kapi;

24. jūnijā plkst. 14.30 Vasarišku kapi.

Nīcgales pagasta kapi

1.jūlijā plkst.12.00 Nīcgales kapos.

Pilskalnes pagasta kapi

10. jūnijā plkst. 14.00 Kalvānu kapi;

15. jūlijā plkst. 14.00 Doļnajas un Laišķu kapi;     

5. augustā plkst. 14.00 Ludvigovas kapi.

Salienas pagasta kapi

25. jūnijā plkst.14.00 Elmeniešu kapi (Tartaku luterāņu kapi), 1. jūlijā plkst. 13.00 Červonkas kapi (luterāņu kapi).

9. jūlijā plkst. 14.00 Jancišķu kapi;

5. augustā plkst. 11.00 Sīķeles kapi.

Skrudalienas pagasta kapi

31. maijā no plkst. 8.00 - 17.00; 1. jūnijā no plkst. 8.00 - 17.00; 2. jūnijā no plkst. 8.00 - 17.00; 3. jūnijā no plkst. 7.00 - 14.00 Voitišku vecticībnieku kapi;

1. jūlijā Ragulišku kapi.

Spruktu Sv. Antona Romas katoļu baznīcas draudzes kapi

6. augustā, plkst. 12.00 Spruktu kapos Sv. Mise par mirušajiem, pēc Sv. Mises – kapusvētki;

12. augustā, plkst. 13.00 Spruktu komunālie kapi, 13.augustā, plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem;

26. augustā, plkst. 14.00 Rudānu kapi, 27. augustā, plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem.

Sventes pagasta kapi

4. jūnijā, plkst. 14.30 Sventes kapi (Sv Mise 13.00);

1. jūlijā,  plkst. 14.00 Raudas kapi (Sv. Mise 11.00);

8. jūlijā, plkst. 14.00 Timšānu kapi(Sv. Mise 11.00);

15. jūlijā, plkst. 12.00 Plikā kalna kapi, 14.00 Purnieku kapi (Sv. Mise Sventē 16. jūlijā 11.00).

Vaboles pagasta kapi

29. jūlijā plkst. 12.00 Mukānu kapi; plkst. 13:00 Motivānu kapi;

5. augustā plkst. 12.00 Kokinišķu kapi.

Višķu pagasta kapi

10. jūnijā plkst. 12.00 Kukaru kapi;

11. jūnijā plkst. 13.00 Raudinkas kapi;

17. jūnijā plkst. 13.00 Rogoču kapi; plkst. 15.00 Klekeru kapi;

25. jūnijā plkst. 13.00 Klobonu kapi,

20. augustā plkst. 13.00 Višķu kapi.

Atklāts konkurss uz vecākā jurista amatu