Pateicības diena Lāču pamatskolā

Izglītība

Lāču pamatskolā ir aizritējis izzinošs, interesants, aizraujošs, piepildīts pozitīvām emocijām 2022./2023. mācību gads.

31.maijā visa skolas saime pulcējās Naujenes kultūras centrā uz Pateicības dienu.

Skolēni sagatavoja priekšnesumus, lai pateiktu paldies visiem, kas atbalstīja un bija blakus viņiem visu mācību gadu: skolas administrācijai, sākumskolas skolotājiem, klases audzinātājām, pamatskolas skolotājiem, pulciņu vadītājiem, bibliotekārēm, vecākiem, klasesbiedriem, pavāriem un tehniskajiem darbiniekiem. Mūsu skolas saime ir pateicīga novadam, pagastam un programmai “Skolas soma” par iespēju doties ekskursijās un mācīties ārpus klases.

Apsveikt Lāču pamatskolas labākos skolēnus un skolas kolektīvu  atbrauca Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aivars Rasčevskis. Viņš apsveica mūsu skolas saimi ar veiksmīgi paveikto darbu, kā arī pasniedza diplomus un pateicības skolēniem, kuri piedalījās novada olimpiādēs un konkursos. 

Skolai tika piešķirts apbalvojums “Par iegūto 1. vietu olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 1.vietu interešu izglītības darbā 2022./2023. m.g. pamatskolu grupā”, kā arī naudas sertifikātu no Augšdaugavas novada pašvaldības 250 eiro vērtībā, kuru pasniedza Aivars Rašcevskis skolas direktoram Andrim Meškovskim.

Skolēnus par veiksmīgu darbu savā runā apsveica skolas direktors Andris Meškovskis. Direktors pateica paldies visiem, kas atbalstīja skolēnus un virzīja viņus uz augstiem sasniegumiem. Kā arī skolotājiem par viņu darbu, kuru viņi izcili veic katru dienu. Pateicības par labām un teicamiem sekmēm un aktīvu dalību interešu pulciņas direktors pasniedza 30 skolēniem.

Pateicoties mūsu skolas apsolventei Lilijai Ķēniņai jau otro gadu labākie un aktīvākie skolēni var sanemt titulu “Gada skolēns”. Šogad 2022./2023. m.g. 1.-3.klašu grupā titulu “Gada skolēns” un naudas balvu saņēma Timurs Kokins, 4.- 6. klašu grupā Valerija Razumejeva un 7.-9. klašu grupā šogad ir Evelīna Koļesņika. Pasākumā direktors kopā ar vietnieci izglītības jomā Zinaīdu Šumsku apbalvoja mūsu “Gada skolēnus”.

Oļesja Ņikitina skolas padomes priekšsēdētāja  vecāku vārdā pateica paldies skolotājiem un skolas administrācijai par paveikto darbu.

Gribam visai mūsu skolas saimei novēlēt vasarā atpūsties, satikt jaunus draugus, ceļot, sauļoties un iegūt jaunas emocijas. Visiem saulainu un interesantu vasaru!

Jūlija Semjonova

Vasaras Saulgriežu sagaidīšana Ilūkstē