Kalupes skolēni Preiļos dodas pretī “Drošai vasarai”

Izglītība

Strauji tuvojas mācību gada noslēgums, un jau labu brīdi gaisā virmo vasaras piedzīvojumu smarža. Taču, lai garo brīvdienu atpūtu varētu izbaudīt bez liekām raizēm un izvairītos no nepatīkamiem starpgadījumiem, jāievēro vairāki drošības noteikumi. Kā uzvesties, atpūšoties pie ūdens, kā rīkoties, ja notikusi nelaime, kā droši lietot elektroierīces, paliekot mājās bez pieaugušo klātbūtnes, kāpēc jāinformē pieaugušais par savu atrašanās vietu – atbildes uz šiem un citiem drošības jautājumiem Kalupes pamatskolas 1. – 6.klašu skolēniem palīdzēja rast policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa darbinieki nodarbībā “Droša vasara”.

Apmeklējot Preiļus, skolēniem bija iespēja paviesoties muižas parka kompleksā, uzklausīt interesantu ģides stāstījumu par tā vēsturi un attīstību, gan arī pavisam mazliet pabaidīties, apmeklējot Borhu dzimtas kapenes un dzīvojot līdzi senajām leģendām un spoku stāstiem.

Pasākums notika pēc Skolas padomes iniciatīvas. Paldies Skolas padomes  priekšsēdētājam Jānim Melderam, skolas administrācijai un pagasta pārvaldei par brauciena organizēšanu, kā arī atsaucīgajiem un zinošajiem Preiļu policijas darbiniekiem, pils un parka kompleksa vadītājai par saturīgu un iespaidiem bagātu dienu!

Skolotāja Renāte Vēlika

Norisinājās rokgrupu maratons - konkurss “CHEMICAL REACTION”