Kalkūnes pagastā atklāja Latvijā lielāko saules elektrostaciju

AKTUĀLI

Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis 2. maijā apciemoja Augšdaugavas novadu. Viņš apmeklēja vairākas vietas, tostarp Ilūkstes pusi, savukārt "Cinīšos" tikās ar novada vadību, bet dienas noslēgumā piedalījās saules elektrostacijas atklāšanā Kalkūnos.

Ministrs reģionālo vizīti Augšdaugavas novadā iesāka ar tikšanos ar vietējiem uzņēmējiem. Netālu no Latvijas - Lietuvas robežas notika diskusija par vēja ģeneratoru būvniecību pierobežā. Pēc ministra paustā, tā ir iespēja nodrošināt reģiona enerģētisko neatkarību un attīstību. Ilūkstes Raiņa vidusskolā K. Melnis tikās ar jauniešiem, lai diskutētu par atjaunīgo energoresursu aktīvāku izmantošanu un zaļajām tehnoloģijām. Vēlāk ministrs aplūkoja Ilūkstes hidroelektrostaciju un apmeklēja bijušo putnu fermas teritoriju, kur notiek aktīvi saules elektrostacijas būvdarbi.

Tikšanās ar novada vadību "Cinīšos"

SIA “AADSO” atkritumu poligonā "Cinīši" ministrs tikās ar Augšdaugavas novada vadību - priekšsēdētāja 1. vietnieku Aivaru Rasčevski, izpilddirektoru Pēteri Dzalbi un deputātu Reini Līci.

No 1. jūlija Klimata un enerģētikas ministrija pārņems savā pārraudzībā vides politikas jautājumus, tostarp atkritumu apsaimniekošanas jautājumu, par ko šobrīd atbild Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Tika apspriesti aktuālie atkritumu jomas jautājumi mūsu novadā. Tāpat ministram tika atrādīta finiša taisnē esošā bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes vieta un iekārtas. Šī projekta mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi un veicināt atkritumu vairākkārtējo izmantošanu.

Pārstrādāto produktu izmantos lauksaimniecībā, labiekārtošanas darbos, inženiertehniskām vajadzībām un ainavu veidošanā, kā arī biogāzes iegūšanai un enerģijas ieguvei.

Kalkūnes SES - lielākā Latvijā

Dienas nogalē Augšdaugavas novada vadība, kopā ar klimata un enerģētikas ministru un uzņēmuma pārstāvjiem atklāja Kalkūnes saules elektrostaciju. Kalkūnes SES ar 13,3 MW jaudu patlaban ir lielākā Latvijā. Tā dos elektrību 6500 vietējām mājsaimniecībām. Uzņēmuma pārstāvji pateicās Augšdaugavas novada pašvaldībai un tās speciālistiem par ātru, nebirokratizētu un pretimnākošo attieksmi saskaņojot projekta gaitā radušos jautājumus.

"Augšdaugavas novads ir starp pirmajiem Latvijā, kas var lepoties ar savu industriāla mēroga saules elektrostaciju. Vērienīga zaļās infrastruktūras projekta veiksmīga īstenošana netālu no Eiropas Savienības ārējās robežas ir simbolisks un vienlaikus nozīmīgs solis Latvijas un mūsu reģiona enerģētiskās neatkarības stiprināšanā." teic ministrs K. Melnis.

Jaunā saules elektrostacija sastāv no 22 300 saules paneļiem ar kopējo platību, kas ir pielīdzināma 15 futbola stadioniem. Ar kopējo jaudu 13,3 MW, tā būs spējīga saražot 13 500 MWh gadā, kas būs pietiekams aptuveni 6500 mājsaimniecībām reģionā. Kopējās investīcijas sastāda vairāk nekā 10 miljonus eiro. Kalkūnes SES īpašnieks ir pašmāju investīciju fonds “Merito Sustainable Energy Fund I”, kurš ieceres īstenošanai piesaistījis pieredzējušus ekspertus no uzņēmuma “Saules Energy”.

Liela uzmanība gan Kalkūnes SES būvniecības procesā, gan tās darbības laikā tiek pievērsta vides aizsardzībai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai – saules elektrostacijas teritorijā būs dabīga pļava ar īpaši veidotām kukaiņu un dzīvnieku mājvietām, kuru varēs izmantot arī vietējo lauksaimnieku bišu saimes un aitu ganāmpulki.

Augšdaugavas novads - saules novads

Pasākuma noslēgumā uzņēmuma pārstāvji uzdāvināja simbolisku plāksni ar uzrakstu "Augšdaugavas novads - saules novads". "Investors izvēlējās to vietu, kur sakrita vairāki apstākļi. Pašvaldība no savas puses atbalstīja projekta ideju, cik vien varēja. Kalkūnos ir izdevīgs pieslēgums sadales tīkliem, ka arī bija iespēja iegādāties līdz šim degradēto zemi. Turklāt, nopietni pa jokam - Augšdaugavas novadā atrodas Latvijas dienvidu punkts, tādēļ ceram, ka saules šeit pietiks," skaidro Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts.

Augšdaugavas novadā notiek vēl vairāku saules elektrostaciju būvniecība. No ievērojamākām var minēt topošo saules elektrostaciju Ilūkstē un Līksnas pagastā. Salienas, Kalkūnes, Naujenes, Dubnas, Tabores, Kalupes, Pilskalnes un Skrudalienas pagastā ir privātīpašnieki, kuri uzstādīs saules elektrostacijas savām vajadzībām.

Kalkūnes SES celtniecības laikā (2024. gada marts)4. maija svētki Augšdaugavas novadā