4. maija svētki Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

BEBRENES PAGASTS

4. maijā plkst. 14.00 Bebrenes KN 4. maijam veltīta Jēkaba Reiņa monoizrāde “Saruna ar skatītāju”.

DEMENES PAGASTS

3. maija plkst. 17.30 Demenes KN meistarklase "Ar domām par Latviju".

ILŪKSTE

3. maijā plkst. 18.00 Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā latviešu teātra un kino mūzikas pērlēm veltīta “Latvijas koncerti” programma “Vajadzīgi solisti”. Vokāls-Līga Zeļģe un Raimonds Celms, kā arī Rīgas saksofonu kvartets. Programmā: Raimonds Pauls, Mārtiņš Brauns, Imants Kalniņš, Zigmārs Liepiņš, Jānis Lūsēns, Lolita Ritmanis, Rihards Zaļupe u.c.

KALUPES PAGASTS

3. maijā plkst.17.30 Kalupes pagasta pārvaldes ēkā LR Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts koncerts “Baltā galdauta svētki”, vakarēšana kopā ar Līvānu folkloras kopu “Ceiruleits” un Kalupes pagasta amatiermākslas kolektīviem.

EGLAINES PAGASTS

4. maijā plkst. 13.00 Baltā galdauta svētki Eglaine, Mācītājmuižā.

LĪKSNAS PAGASTS

4. maijā plkst.12.00 Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā Svētku Sv. Mise; plkst. 13.00 pie baznīcas LR neatkarības atjaunošanas dienai veltīts pasākums “Mēs esam Latvija”. Pasākumā ar muzikāliem priekšnesumiem piedalīsies bērnu vokālais ansamblis “DoReMi”, sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija”, amatierteātra “Maskas” aktieri.

SALIENAS PAGASTS

3. maijā plkst. 10.00 Salienas KN LR Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts pasākums “Baltā galdauta svētki”.

TABORES PAGASTS

4. maijā plkst. 17.00 Tabores pagasta Sabiedriskajā centrā “Baltā galdauta svētki” ar pagasta bērniem un jaunieši.

VABOLES PAGASTS

3. maijā plkst.14.30 Vaboles KN Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltīts pasākums.

Filcēšanas nodarbības Maļinovā