Kalkūnes jauniešu attīstības centra pasākums “Mūsu kopīgie Ziemassvētki”

AKTUĀLI

Kalkūnes jauniešu attīstības centra organizētā Eiropas Solidaritātes korpusa projekta “Kopā” ietvaros Kalkūnes, Medumu un Sventes jaunieši 8. decembrī tiksies ar jauniešiem no Medumu speciālās skolas, lai kopīgi sagaidītu Ziemassvētku tuvošanos.  Projekta "Kopā" galvenais mērķis ir izmantojot neformālās izglītības metodes saliedēt Medumu, Sventes un Kalkūnes pagastu jauniešus vienā jauniešu kopienā, sniedzot jauniešiem līdzvērtīgas iespējas attīstīt sevi un pilnveidot savas prasmes.

Aktivitātes “Mūsu kopīgie Ziemassvētki” laikā ikvienam jaunietim būs iespēja piedalīties dažāda veida radošajās darbnīcās, kas būs saistītas ar Ziemassvētku tematiku. Kopīgas Ziemassvētku radošās aktivitātes,  sniegs iespēju jauniešiem no jauniešu centra un speciālās pamatskolas, labāk iepazīt vienam otru, kopīgi veicinās jauniešu radošo prasmju attīstību, kā arī sniegs iespēju jauniešiem izjust kopīgo Ziemassvētku atmosfēru un kopā būšanu. Aktivitātes laikā jauniešiem tiks sniegta iespēja uzzināt par jauniešu centru darbību un tiks apsvērtas jaunas sadarbības iespējas turpmākajam gadam.

Sīkāku informāciju par plānoto aktivitāti vari saņemt, rakstot Kalkūnes jauniešu attīstības centra jaunatnes lietu speciālistiem uz e-pastu natalija.polovaja@augsdaugavasnovads.lv vai andrejs.rucko@augsdaugavasnovads.lv vai zvanot uz tālruni 284 69 958.

Projektu “KOPĀ” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Informāciju sagatavoja: Kalkūnes jauniešu centra jaunatnes lietu speciālists Andrejs Rucko

Jaunieši piedalījās foto nodarbībās “Fokuss”