Jaunieši piedalījās foto nodarbībās “Fokuss”

AKTUĀLI

Kalkūnes jauniešu attīstības centra organizētā Eiropas Solidaritātes korpusa projekta “Kopā” ietvaros Kalkūnes, Medumu un Sventes jauniešiem novembra mēnesī bija pieejamas foto nodarbības. Foto nodarbības norisinājās 15. novembrī Sventes jauniešu telpā, 19. novembrī Kalkūnes jauniešu centrā un 20. novembrī Medumu jauniešu centrā.

Foto nodarbību laikā ikvienam jaunietim bija iespēja uzzināt vairāk par to, kas ir fotogrāfija, gūt jaunas teorētiskās gan praktiskās iemaņas. Kopumā foto nodarbību aktivitātēs piedalījās 22 jaunieši. Visas nodarbības tika organizētas izmantojot neformālās izglītības pamatprincipus, kas ļāva interesantā veidā izprast dažāda veida fotografēšanas metodes. Ikvienam foto nodarbību dalībniekam tika sniegta iespēja arī parādīt savus darbus plašākam sabiedrības lokam, piedaloties foto konkursos. Projekta ietvaros tika organizēti četri fotokonkursi “Mana Latvija” no 17. līdz 19. novembrim, fotokonkurss “Mirklis” no 21. līdz 23. novembrim, fotokonkurss “Portrets” no 25. līdz 27. novembrim un fotokonkurss “Ikdiena” no 28. līdz 30. novembrim. Visi foto konkursi tika organizēti Kalkūnes pagasta jauniešu centra facebook lapā, līdz ar ko ikviens varēja piedalīties atvērtajā balsojuma un balsot par sev tīkamākajām jauniešu fotogrāfijām.

Foto konkursā “Mana Latvija” pirmo vietu ieguva Ilmārs Klaucāns, otro vietu ieguva Renāts Klaucāns un trešo vietu ieguva Valērija Aņisimova.

Foto konkursā “Mirklis” pirmo vietu ieguva Aleksandra Suveizda, otro vietu ieguva Ksenija Babahina un trešo vietu dalīja Jekaterina Suveizda un Jūlija Magrina.

Foto konkursā “Portrets" pirmo vietu ieguva Juļjanna Petkune, otro vietu ieguva Ilmārs Klaucāns, un trešo vietu ieguva Daniella Matvejeva.

Foto konkursā “Ikdiena’ pirmo vietu ieguva Samanta Saveļjeva, otro vietu ieguva Jūlija Magrina, un trešo vietu ieguva Jeļena Maslova. Visi foto konkursu uzvarētāji pēc foto konkursu noslēguma saņēma arī nelielas balvas.

Projektu “KOPĀ” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Informāciju sagatavoja: Kalkūnes jauniešu centra jaunatnes lietu speciālists Andrejs Rucko

Vecgada balle novada kultūras centrā "Vārpa"