Kalkūnē, Medumos, un Sventē aizvadīta kvesta spēle “Pa Masļeņicas pēdām”

AKTUĀLI

Kvesta spēles “Pa Masļeņicas pēdām” galvenais mērķis bija sniegt iespēju Medumu, Sventes un Kalkūnes pagasta jauniešiem iespēju doties dabā, pavadīt savu brīvo laiku kopā ar savu ģimeni un draugiem, veicināt veselīgu dzīvesveidu, kā arī sagaidīt Masļeņicas svētkus, izmēģinot sevi detektīvu lomā, piedaloties kvesta aktivitātēs.

Pagaišajā gadā tika organizēta pirmā Kalkūnes jauniešu centra kvesta spēle “Citāda Masļeņica”, kas norisinājās Kalkūnes pagastā. Tā tika ļoti labi novērtēta, un guva labas atsauksmes kvesta dalībnieku vidū. Līdz ar ko šogad Kalkūnes jauniešu centrs piedāvāja Medumu, Sventes un Kalkūnes pagastu jauniešiem piedalīties jaunā kvesta spēlē “Pa Masļeņicas pēdām”.

Kvesta spēle “Pa Masļeņicas pēdam” norisinājās 5. un 6. martā visos trīs pagastos vienlaicīgi. Kvesta dalībnieki varēja izvēlēties piedalīties kvestā sava pagastā vai doties uz kaimiņu pagastu, caur šo pasākumu iepazīstot to. Pasākumā jaunieši iesaistījās gan individuāli, gan pārī ar draugiem. Bija gan jaunieši kopā ar saviem vecākiem, gan jaunieši ar jau saviem bērniņiem, kopumā veidojot 26 jauniešu komandas. Komandu uzdevums bija atrast 8 QR kodus, kas tika noslēpti Jaunsventes parkā, Medumu parkā un Kalkūnes jauniešu centra teritorijā, un izpildīt visus 8 uzdevumus, kas bija sākumā jāatšifrē no katra QR koda. Kvesta spēle “Pa Masļeņicas pēdam” apvienoja sevī meklēšanas azartu, digitālo rīku izmantošanu, prāta uzdevumus, ka arī jaunu zināšanu ieguvi par Masļeņicas svētkiem. Visas kvesta spēles komandas prezentēja ļoti labus rezultātus, līdz ar ko arī saņēma kvesta spēlei atbilstošas balvas.

Kalkūnes jauniešu centrs izsaka lielu pateicību visiem kvesta spēles dalībniekiem par piedalīšanos un labajiem vārdiem ko esam saņēmuši kvesta spēles laikā. Paldies Jums, par to, ka piedaloties kvestā, Jūs ievērojāt valstī aktuālos epidemioloģiskās drošības ierobežojumus. Vēlamies izteikt īpašu PALDIES, Kalkūnes, Sventes un Medumu brīvprātīgajiem jauniešiem, kas mums ir palīdzējuši sagatavot šo pasākumu.

Sagatavoja:
Kalkūnes jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Natālija Polovaja

Līdz 1. aprīlim var pieteikties rūpnieciskās zvejas tiesību nomai