Kādēļ ir svarīgi balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās?

AKTUĀLI

No 2024. gada 6. līdz 9. jūnijam miljoniem eiropiešu piedalīsies Eiropas demokrātijas nākotnes veidošanā Eiropas vēlēšanās. Tā ir unikāla iespēja mums visiem kopā lemt par Eiropas Savienības nākotni. Balsot vienmēr ir svarīgi — gan vietējā, gan valsts, gan Eiropas līmenī. Tā ir lieliska iespēja paust viedokli par sev svarīgiem jautājumiem.

Balso, lai palīdzētu mainīt pasauli, kurā dzīvojam

Eiropas Parlaments pieņem tiesību aktus, kas ietekmē ikviena dzīvi: lielas valstis un mazas kopienas, varenas kompānijas un mazus jaunuzņēmumus, pasaules un vietēja mēroga notikumus.

ES tiesību akti skar vairuma cilvēku prioritātes: vide, drošība, migrācija, sociālā politika, patērētāju tiesības, ekonomika, tiesiskums un daudzi citi jautājumi. Šodien katram valsts mērogā svarīgam tematam ir arī Eiropas dimensija. Tavs balsojums lems par to, kādi deputāti Eiropas Parlamentā mūs pārstāvēs jaunu tiesību aktu sagatavošanā, un ietekmēs Eiropas Komisijas vēlēšanas. Šie lēmumi skars tavu un daudzu citu cilvēku ikdienas dzīvi.

Balso, lai risinātu globālās problēmas, kas skar mūs visus

Arvien sarežģītākā, nestabilākā un savstarpēji saistītākā pasaulē Eiropas Savienība risina globālas problēmas, ar kurām neviena ES dalībvalsts nevar veiksmīgi tikt galā viena pati. Nav viegls uzdevums risināt šos daudzos uzdevumus, ar kuriem saskaramies, un balsojums ir veids, kā ietekmēt lietu virzību.

Balso, lai aizstāvētu demokrātiju

Demokrātiju nekad nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu. Tā ir kopīgs sasniegums — un tā arī kolektīva atbildība, kurā mums katram ir sava loma.

Demokrātija sākas ar cilvēkiem: mēs iesākam, balsojot Eiropas vēlēšanās, un tajās pieņemtie lēmumi pēc tam ietekmē mūsu dzīvi. Ja nebalsojam, tad arī nepiedalāmies nākotnes veidošanā, un tad arī Eiropas parlamentārā demokrātija zaudē savu spēku un tās vērtības — nozīmi.

Jo vairāk cilvēku balso, jo stiprāka kļūst mūsu demokrātija

Kas ir Eiropas vēlēšanas? Kā tiek ievēlēti EP deputāti?

Eiropas vēlēšanas ir vienas no lielākajām demokrātiskajām vēlēšanām pasaulē. Reizi 5 gados vēlētaji izvēlas vairāk nekā 700 Eiropas Parlamenta deputātu, kas pārstāvēs tevi. Kad deputāti ievēlēti, tie parlamentā apvienojas attiecīgās politiskajās grupās, kas pamatojas uz kopīgiem uzskatiem.

ES pilsoņi var balsot un kandidēt vēlēšanās savā valstī vai tajā ES valstī, kurā tie dzīvo. Tava balss noteiks, kā Parlaments lems par lietām, kas ir svarīgas: par ekonomiku, enerģētiku un klimatu, kā arī par Eiropas vietu pasaulē. Balsojot vēlēšanās, tu liec sadzirdēt savu balsi, tu palīdzi izvēlēties nākamā Eiropas Parlamenta sastāvu un tu izvēlies savu nākotni!

Kas ir Eiropas Parlaments?

  • Tā ir vienīgā Eiropas Savienības iestāde, ko tiešā veidā ievēl tauta un pasaulē vienīgā tieši ievēlētā starptautiskā asambleja. 
  • Katrus 5 gadus vēlētāji izvēlas vairāk nekā 700 deputātu – vai Eiropas Parlamenta deputātu – kas pārstāvētu gandrīz 450 miljonus eiropiešu.
  • EP deputāti strādā jūsu vārdā, debatējot, izstrādājot un pieņemot likumus, kas ir būtiski mūsu ikdienas dzīvē.
  • Parlaments aizstāv brīvību, vienlīdzību un tiesiskumu visā ES un veicina demokrātiju un cilvēktiesības visā pasaulē.
  • Tas ievēl Eiropas Komisijas prezidentu un nodrošina, ka ES iestādes veic savu darbu kā nākas.
  • EP deputāti izlemj, kā tiek tērēta ES nauda un apstiprina ES budžetu.
  • Eiropas Parlaments ir jūsu saikne ar svarīgiem lēmumiem!

Kādas pilnvaras ir Eiropas Parlamentam?

  • Sadarbībā ar ES dalībvalstu valdību pārstāvjiem, EP deputāti izstrādā un pieņem jaunus likumus, kas ietekmē visus dzīves aspektus Eiropas Savienībā – sākot no ekonomiskās izaugsmes un cīņas pret nabadzību līdz pat klimata pārmaiņām un drošības jautājumiem.
  • EP deputātu uzmanības centrā ir svarīgas politiskās, ekonomiskās un sociālās tēmas, kā arī Eiropas Savienības vērtības: cilvēktiesību ievērošana, brīvība, demokrātija, vienlīdzība un tiesiskums.
  • Parlaments apstiprina ES budžetu un rūpīgi pārbauda, ​​kādiem mērķiem tas tiek lietots. Tas arī ievēlē Eiropas Komisijas priekšsēdētāju, ieceļ amatā komisārus un pārliecinās, ka tie pilda savus pienākumus.

Eiropas Parlamenta vēlēšanās Augšdaugavas novadā strādās 30 iecirkņi↓

Augšdaugavas novada pašvaldība izsludina grantu konkursu uzņēmēju projektiem 2024. gadā