Augšdaugavas novada pašvaldība izsludina grantu konkursu uzņēmēju projektiem 2024. gadā

AKTUĀLI

Projektu pieteikumu iesniegšana notiek no 15. aprīļa līdz 15. maijam, plkst. 16.30.

Projektu pieteikumi iesniedzami klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, 20. kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@augsdaugavasnovads.lv.

Kopējais grantu finansējuma apjoms - 14 000 eiro. Viena projekta granta apmērs - līdz 7 000 eiro. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums - vismaz 10%.

Konsultācijas var saņemt, rakstot uz iveta.megne@augsdaugavasnovads.lv, zvanot 65422284, tiekoties personīgi, iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku.

Ceļojošā izstāde Špoģu vidusskolā