Kā Špoģu sākumskolas skolēni kopā ar pelēm atklāja pasaules brīnumus

Izglītība

Špoģu vidusskolas sākumskolas skolēniem programmas Latvijas skolas soma ietvaros bija iespēja doties jaunos piedzīvojumos kopā ar pelēm Čiku un Niku, kuras uzjautrināja ar draiskām dziesmām un aktivitātēm.

Režisora  Armanda Ekšteta izrāde “Uzmanību, peles!” skolēnus aizveda uz Zināšanu zemi, kur atklāja pasaules brīnumus, izzināja dažādus noslēpumus un radoši apguva seno un mūsdienu matemātiku. Caur aktieru profesionālo sniegumu skolēniem tika aktualizētas tādas vērtības kā draudzība, godīgums, izpalīdzība, uzticēšanās, cieņa, atbildība un pienākums. Jaunie skatītāji ar lielāko prieku iesaistījās jautrajās aktivitātēs, ļāvās radošumam, izziņai un sadarbībai.

Gatavojoties izrādei, skolēni audzināšanas stundās pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar teātri – uzvedība teātrī, režisora un aktiera profesijas, tērpu un dekorāciju izmantošana izrādēs, apgaismojums, apskaņošana un citus. Mācību stundās skolēni runāja tekstus lomās, izmantojot žestus, mīmiku un kustības. Norises pievienotā vērtība ir iepazīts profesionālo aktieru sniegums, kopīgi izdziedātas vairākas dziesmas, saprasta mācīšanās nepieciešamība un iegūtas pozitīvas emocijas.

Izrādes noslēgumā klasēm bija iespēja aprunāties un nofotografēties ar izrādes aktieriem Gerdu Dinsbergu un Armandu Ekštetu.

Špoģu vidusskolas skolotāja Marija Umbraško

Komiteju sēdes