Jūlija Kamenska (1.04.1971. – 1.01.2021.)

Pašvaldība

Mūsu laiks ir tik īss,
Mūža vēji šalc apkārt un pāri.
Kas lai zina to brīdi,
Kad atskanēs likteņa balss…

2021. gada 1. janvārī pēkšņi un pāragri viņsaulē devusies Špoģu Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles skolotāja Jūlija Kamenska.

Darba gaitas Špoģu Mūzikas un mākslas skolā Jūlija uzsākusi 2004. gada 1. septembrī. Profesionālās darbības liela daļa bija saistīta ar koncertmeistares pienākumu pildīšanu – Jūlija bija lielisks atbalsts kora klases audzēkņiem skolas, pašvaldības rīkotajos koncertos, kora mūzikas festivālos un dažādos dziedātāju konkursos. Neskatoties uz pašas uztraukuma uzplaukumiem īsi pirms uznākšanas uz skatuves, skolotāja vienmēr atrada īstos uzmundrinājuma vārdus mazo dziedātāju atbalstam. Uzstāšanās reizēs vienmēr bija uzticības sajūta un pārliecība, ka Jūlija nepievils. Aktīvi sadarbojās arī ar citu mūzikas programmu skolotājiem, ar azartu iesaistījās un ņēma dalību dažādos kopprojektos.

Jūlijai piemita spēja atrast kopīgo valodu ar audzēkņiem, saskarsmē ar bērniem bieži viņus uztvēra kā sev līdzvērtīgos. Jūlija vienmēr izrādīja patiesu interesi pret savu bijušo audzēkņu likteņiem un priecājās līdzi viņu veiksmēm. Mūsu kolektīva atmiņās viņa paliks kā spilgta, dzīvespriecīga, pozitīvi noskaņota un atsaucīga personība, kas vienmēr steidzās palīdzēt ne vien profesionālā jomā, bet arī grūtajās dzīves situācijās.

Sērojot izsakām visdziļāko līdzjūtību Jūlijas piederīgajiem. Lai gaišs un viegls ir Mūžības ceļš!

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs.

 

Apsveikuma kartiņas un eglīšu mantiņas glabā siltas atmiņas