Jezupovas dievnams atguvis sen zaudēto balsi

AKTUĀLI

Aizvadīto svētdien, Svētā Jura dienas dievkalpojuma laikā, Jezupovas Svētā Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā tika iesvētīti divi jaunie baznīcas zvani, kas savu balsi pilnā skanējumā varētu atklāt Baznīcu nakts pasākumā. Jau gadiem ilgi baznīcas torņos bija iestājies klusums. Draudzes vadītāja Staņislava Locika atzīst, ka baznīcā piekalpo jau kopš deviņdesmitajiem gadiem, taču neatmin, ka šajos gados būtu skanējis baznīcas zvans. Iespējams, tas bija zaudējis balsi dēļ plaisas, ko acīmredzami kāds ir mēģinājis aizlāpīt. Lai arī Staņislava Locika ir savākusi milzum daudz materiālu par baznīcas un draudzes vēsturi, vecā zvana likteni pagaidām nav izdevies izdibināt. Taču zināms noteikti, ka gan baznīca, gan arī pats zvans ir pieredzējis smagus laikus.

Jau 18. gadsimtā Jezupovā bija uzcelta koka baznīca, kas 20. gadsimta sākumā nodega. Tai blakus 1934. gadā sāka būvēt mūra baznīcu, kas tika pabeigta 1961. gadā, taču padomju vara to drīz vien atsavināja un atdeva kluba ierīkošanai. Tikai 1989. gadā baznīcu atdeva draudzei. Visiem šiem notikumiem līdz pat mūsdienām dievnams sekoja klusēdams. Taču Staņislava Locika atzīst, ka baznīca bez zvana ir milzīgs tukšums. “Zvans mūs aicina uz lūgšanu, uz kopā būšanu. No seniem laikiem baznīcas zvans ir bijis ne tikai lūgšanu simbols, bet arī vēstīja par dažādiem notikumiem.”

Tā kā vecais zvans bija zaudējis balsi, draudze kopā ar prāvestu Pāvelu Raciņu prātoja, kā tikt pie jauna zvana. Meklējuši dažādus uzņēmumus un iespējas, līdz prāvestam izdevās sazināties ar uzņēmumu “Latvijas metāls”, kas bija ļoti pretimnākošs un palīdzēja tikt draudzei pie jauna zvana. 2021. gadā tika izgatavots neliels tērauda zvans 30 cm diametrā un 28 kg smags, kuram līdzekļus ap 350 eiro saziedoja draudze. “Kad saņēmām šo zvanu, šķita, ko nu mēs ar šo mazo zvaniņu, gribas lielāku un skaistāku, ar dzidrāku skaņu no bronzas,” saka draudzes vecākā. Vērsušies pie šī paša uzņēmuma, kas labprāt uzņēmies izgatavot bronzas lējuma zvanu, vienīgi radās sarežģījumi ar materiāla piegādēm, jo bija sācies karš Ukrainā. 2022. gadā draudze saņēma Augšdaugavas novada pašvaldības atbalstu 2000 eiro apmērā no fonda biedrību un reliģisko organizāciju atbalstam, papildus draudze savāca ziedojumus aptuveni 1500 eiro apmērā un pieteica bronzas zvanu. Pērn oktobrī no Anglijas tika piegādāts materiāls un jau gada nogalē draudze devās jaunajam zvanam pakaļ. Bronzas zvans ir 60 cm diametrā un sver 130 kg. To rotā iekalts uzraksts "Rīga. 2022. Jezupova" un zvana meistara Kārļa Alaiņa paraksts. Pagaidām abi zvani vēl atrodas baznīcas priekštelpā, bet torņos tiks uznesti un nostiprināti maijā pirms Baznīcu nakts pasākuma. “Domāju, ka tad, kad mēs zvanīsim, zvanu skaņas varēs dzirdēt līdz pat Rīgai, nu vismaz līdz Daugavpilij noteikti,” saka Staņislava Locika. Vecais baznīcas zvans kā relikvija visticamāk glabāsies baznīcas telpās, kur to varēs aplūkot apmeklētāji. Savukārt draudze tupina īstenot dažādas ieceres un šogad pašvaldības atbalstu lūgusi ērģeļu remontam un domā par ērģeļu meistara piesaisti.

Teksts, foto: Inese Minova

Mācīsimies saredzēt skaisto…