Mācīsimies saredzēt skaisto…

AKTUĀLI

Višķu Dienas aprūpes centra darbinieki un klienti, “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1./15/I/005” projekta ietvaros, 25. aprīlī  apmeklēja Ambeļu pagasta bibliotēkā izšūšanas meistares Skaidras Kokinas mākslas darbu izstādi “Dvēseles lidojums”.

Skatītie darbi tika darināti krustdūrienā un pērlīšu izšūšanas tehnikā, māksliniece izskaidroja klientiem, kā tas tiek darīts. Skaidra Kokina kā mediķis ieteica, kā vienu no relaksācijas veidiem, izmantot zīmēšanu un izšūšanu dienas centra darbā.

Klienti bija pozitīvi iedvesmoti no redzētajiem darbiem, ar interesi un daudziem jautājumiem tika noskaidrotas interesējošās lietas. Ambeļu bibliotēkas vadītāja Zoja Rubene iepazīstināja klientus ar bibliotēku un tās darbību, kā arī klienti iepazinās ar pagasta vēsturisko centru.

Pateicībā, no dienas centra klientiem, māksliniecei tika uzdāvināta glezniņa, ko klienti darināja paši.

Paldies bibliotēkas vadītājai Zojai Rubenei un māksliniecei Skaidrai Kokinai par silto uzņemšanu, aizraujošu stāstījumu un interesanto izstādi.

Lielais pavasara kross Līksnā