Pašvaldība plāno turpināt attīstīt valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu

AKTUĀLI

Turpinot attīstīt iedzīvotāju iespēju saņemt valsts un pašvaldības sniegtos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, šogad Augšdaugavas novada teritorijā plānots izveidot 15 jaunus Valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus (VPVKAC). Jauno centru izveidei un uzturēšanai pašvaldības šā gada budžetā būs nepieciešami 46 686 eiro, šāds lēmums pieņemts 14. aprīļa domes sēdē.

Jaunie VPVKAC atradīsies Bebrenē, Biķerniekos, Demenē, Kalkūnē, Kalupē, Laucesā, Līksnā, Medumos, Naujenē, Nīcgalē, Salienā, Skrudalienā, Sventē, Vabolē un Subatē. Pašlaik VPVKAC darbojas Višķu pagastā un Ilūkstē. Pašvaldība iesniegs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteikumu valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2022. gadā VPVKAC izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei. Ir paredzēts, ka ar laiku šādi pakalpojumu centri būs pieejams visos novada pagastos/pilsētās. 

VPVKAC ir pakalpojumu pieteikšanas vietas pašvaldībās, kur iedzīvotāji vienkopus var pieteikt atsevišķus pieprasītākos valsts iestāžu pakalpojumus un pašvaldības pakalpojumus. VPVKAC var patstāvīgi pieteikt vai ar VPVKAC darbinieka palīdzību saņemt visus valsts pārvaldes portālā https://www.latvija.lv pieejamos e-pakalpojumus, kā arī atsevišķus pakalpojumus uz vietas VPVKAC var pieteikt papīra formā, vai izmantot “attālinātā ierēdņa” iespējas un saņemt attālinātas konsultācijas no VSAA; VID un VZD speciālistiem.

Latvijas pašvaldībās ir 128 vienotie klientu apkalpošanas centri, kuros iedzīvotāji vienkopus var pieteikt atsevišķus pieprasītākos valsts pakalpojumus un visus pašvaldības pakalpojumus. Līdz 2023. gadam VARAM plāno paplašināt teritoriālo VPVKAC pieejamību līdz 592 punktiem. Plānots arī paplašināt VPVKAC pakalpojumu grozu – šobrīd VPVKAC apkalpo 13 iestādes, atbalstot 97 pakalpojumu pieteikšanu.

Senu mūzikas instrumentu izstāde Bebrenē