Senu mūzikas instrumentu izstāde Bebrenē

Bebrenes pagasts

Visu maija mēnesi Bebrenes kultūras nama skatlogos būs redzama jauna izstāde.

Šoreiz piedāvājam apskatīt senus mūzikas instrumentus no bebrenieša Jāņa Bogdanova kolekcijas.

Lāču pamatskolā mācās draudzēties ar elektrību!