Lāču pamatskolā mācās draudzēties ar elektrību!

Izglītība

10. aprīlī Lāču pamatskolā viesojās AS «Sadales tīkls» Daugavpils Tīklu nodaļas vadītājs Vasilijs Cjuperjaks ar lekciju "Dzīvei gatavs". Savu uzstāšanos viņš iesāka ar Bendžamina Franklina vārdiem par darbību un mācīšanos " Pasaki man un es aizmirsīšu. Iemāci man un es atcerēšos. Iesaisti mani un es iemācīšos."

AS "Sadales tīkls " pārstāvis aizrāva mūsu bērnus ar savu stāstījumu par elektrodrošību. Savu stāstījumu viņš papildināja ar piemēriem no reālās dzīves un nelaimes gadījumu statistiku un piemēriem. Lekcijas laikā dzirdētā un redzēta informācija bija noderīga un interesanta gan izglītojamiem, gan skolotājiem. Bērni uzzināja, kā rīkoties dažādās situācijas, kādas sekas varētu būt, ja nepareizi rīkojies ar elektrību. Izglītojamie tagad zina un saprot, ka labāk draudzēties ar elektrību, un noteikti varēs savas zināšanas pielietot dzīvē! Galvenais mūsu guvums - lietderīga informācija tieši par to, ka elektrība ir mūsu draugs un palīgs un ko nedrīkst darīt, lai tā nepārvērstos par ienaidnieku.

Liels paldies mūsu lektoram AS "Sadales tīkls " pārstāvim Vasilijam Cjuperjakam par izzinošu ceļojumu elektrodrošības pasaulē!

Lāču pamatskolas skolotāja Anna Karpečenkova

Ak, bagāti Lieldiensvētki!