Jauniešus aicina piedalīties veselības nometnē

Jaunatnei

25.-26.novembrim Silenes pamatskolas telpās norisināsies jauniešu nometne “Veselā miesā-vesels gars”.

Nometnes laikā 30 novada jauniešiem būs iespēja uzzināt par mobingu jauniešu un pusaudžu vidū, uzzināt par veselīgas un nekaitīgas vides radīšanu sev apkārt, piedalīties fiziskās aktivitātēs, iziet izdzīvošanos skolu Zemessardzes stilā, izvērtēt savu uzturu un piedalīties vēl daudzās citās aktivitātēs, kas palīdzēs uzlabot jauniešu veselību.

Pieteikties nometnei var aizpildot anketu. Nepilngadīgām personām klāt anketas pirmajai lapai ir jāpievieno anketas otro lapu, kurā parakstās jaunieša viens no vecākiem vai aizbildnis. Aizpildītu pieteikuma anketu var sūtīt uz milana.loca@dnd.lv vai iesniedzot klātienē Daugavpils novada kultūras centrā 2.stāvā līdz 17.novembrim.

Dalībnieku nokļūšana uz un no nometnes norises vietas, kā arī ēdināšana tiks nodrošināta.

Vietu skaits ir ierobežots!

Dalībnieka anketa Programma Pasākums tiek īstenots projekta “Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”,  Nr. 9.2.4.2/16/1/070, ietvaros Projekta finansējuma saņēmējs: Daugavpils novada dome Informācija par projekta pasākumiem: https://www.daugavpilsnovads.lv/projektu-kategorija/esf/

Starptautiskā konferencē analizēs Latgales pirmās atmodas darbinieku devumu