Jauniešu talkošana Naujenes un Biķernieku pagastā

AKTUĀLI

Nāc un piedalies!

Sakopsim un labiekārtosim vidi sev apkārt!

Darbam nepieciešamie darbarīki un maisi atkritumu savākšanai tiks nodrošināti!

Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam padarīt Latviju tīrāku un sakoptāku!

Informācijai:
O. Pankova, Jaunatnes lietu speciāliste, tālr.: 26293212

Latvāņu talka Vīgantos 18. aprīlī!