Jauniešu sadraudzības vakars “100 iemesli mīlēt Latviju”

AKTUĀLI

16. februārī Demenes kultūras namā notika sadraudzības vakars jauniešiem “100 iemesli mīlēt Latviju”. Uz šo pasākumu sabrauca ap 100 jaunieši no 9 pagastiem: Demenes, Laucesas, Tabores, Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Vecsalienas, Medumu un Kalkūnes. Ar pateicības vārdiem un brīvprātīgo apsveikumu pasākumu atklāja Daugavpils novada domes Jaunatnes lietu speciāliste Olesja Ņikitina. Demenes pagastā par 2017. gada aktīvākajiem brīvprātīgiem kļuva Tatjana Lukjanska, Jana Macuka, Margarita Kostigova.

Pasākuma laikā jauniešiem bija iespēja uzzināt par sevi un saviem draugiem vairāk, Demenes jaunieši sagatavoja interesantus jautājumus un uzdevumus tiem, kuri nebaidījās piedalīties konkursā. Starp jautājumiem katrs pagasts demonstrēja savu mājas uzdevumu, kuri tematiski bija saistīti ar Latviju un mīlestību. Tie bija gan konkursi, gan priekšnesumi, gan skaistas dziesmas. Visi jaunieši bija ļoti atraktīvi un aktīvi piedalījās visos konkursos. Pasākuma noslēgumā visi tika aicināti uz kopbildi un turpinājumā sekoja diskotēka. Pateicamies visiem pasākuma dalībniekiem par dalību, Demenes pagasta jauniešiem par palīdzību pasākuma organizācijā. Paldies Daugavpils novada domei un Demenes pagasta pārvaldei par finansiālu atbalstu.

Jolanta Morozova
Demenes pagasta jaunatnes lietu atbildīgā

 

Medumu pagasta pirmie pasākumi 2018. gadā