Jauniešu apmācības “Esi pirmais tur, kur citi būs rīt!”

AKTUĀLI

Aprites ekonomika, ilgtspējīga attīstība un zero waste (bezatkritumu dzīvesveids) ir ļoti nozīmīgi jēdzieni. Biedrība „homo ecos:” sadarbībā ar LAPAS piedāvā iespēju jauniešiem par tiem uzzināt vairāk un īstenot  iniciatīvas savas dzīves telpas uzlabošanai!
Apmācības tiks balstītas uz neformālās izglītības principiem ar mērķi, kopīgi mācoties, sekmēt videi draudzīgāku dzīvesveidu, izprast globālos izaicinājumus un risinājumus, kā arī izzināt efektīvu un gudru kampaņu un iniciatīvu veidošanu vietējai kopienai.

Apmācību gaitā 20 jaunieši iepazīsies ar aprites ekonomikas un bezatkritumu saimniekošanas principiem un praktiskiem piemēriem, ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kā arī zero waste kustību Latvijā un citur pasaulē. Jauniešiem būs iespēja iepazīt sabiedrībā populāras personas un noklausīties viņu stāstus par saviem ikdienas zaļajiem paradumiem un viņu veidu, kā popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu savā kopienā. Atsevišķa programmas daļa būs veltīta savu iniciatīvu veiksmīgai veidošanai un zaļo ideju popularizēšanai. Pēc apmācībām tiks organizēta kopīga tikšanās, lai pārrunātu iegūto pieredzi un rezultātus, kā arī uzklausītu dalībnieku idejas projekta turpmākajai īstenošanai. Apmācības vadīs Ilze Jēče, Lelde Zēna un Staņislavs Babins, kā lektori piedalīsies Arturs Jansons (homo ecos), Inese Vaivare (LAPAS) un citi pasniedzēji un zaļa dzīvesveida iedvesmotāji.

Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fondam, apmācības ir bezmaksas (piedāvājam veģetāru ēdienu, uzturēšanos un gultas vietu). Par nokļūšanu apmācību vietā, Daugavpilī, katrs dalībnieks ir atbildīgs pats.
Apmācībās aicināti piedalīties jaunieši no 18-25 gadu vecumam, kuri ir iesaistīti vai nākotnē vēlas iesaistīties dažādu iniciatīvu veidošanā (semināri, kampaņas, apmācības u.c. par apmācībā apskatītajām tēmām) un ir gatavi to realizēt divu mēnešu laikā pēc apmācības. Apmācībās kopumā piedalīsies 80 jaunieši no Latvijas.
Apmācības notiks 24.-26. novembrī Daugavpils Universitātes mācību bāzē „Ilgas”.

Pieteikties vari līdz 15. novembrim, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu:
bit.ly/2wslviY  (koordinē tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte”, viktorija.kozlovska@gmail.com; 26956160)

Projekts „Esi pirmais tur, kur citi būs rīt!” tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

Alise Krūmiņa, homo ecos: alise.krumina@homoecos.lv ; t.: 28383784

 

Jaunie Latgales sargi