Jaunieši turpina apzaļumot Daugavpils novadu  

AKTUĀLI

Jau otro gadu pēc kārtas Daugavpils novadā tiek realizēta jauniešu akcija “Augsim Latvijai”, kuras ietvaros Daugavpils novada pagastos tiek iestādīti pieci ozoli. Akcija ir organizēta ar mērķi rosināt jauniešu interesi par Daugavpils novadu, veicināt piederības sajūtu dzimtai vietai un veikt ilgtspējīgu ieguldījumu Daugavpils novada apzaļumošanā. 2016.gadā akcija bija uzsākta Naujenes, Vaboles, Biķernieku, Skrudalienas un Kalkūnes pagastā, bet 2017.gadā šo stafeti pārtvēra Višķu, Demenes, Maļinovas, Tabores, Medumu un Lauceses pagasts.

Tabores pagasta jaunieši ozolus nolēma stādīt parkā, kur jau ir Ozolu aleja, tādējādi to veiksmīgi paturpinot. Ozolu stādīšanā piedalījās gan visvecākais pasākuma dalībnieks, gan visjaunākie un mazākie, simbolizējot jaunību. Vienu ozolu iestādīja arī Tabores pagasta jaunieši – Alīna un Andrejs. Katram stādam arī ir piekārta nozīmīte, kurā ir norādīts tas, ka ozoli tika iestādīti 2017.gadā par godu Latvijas simtgadei. Pēc ozolu stādīšanas visi pasākuma dalībnieki devās uz estrādi, lai baudītu Tabores pagasta interešu kopas „Talantu vācelīte” uzstāšanos. Lai nedaudz izkustinātu dalībniekus un sasildītu, tika piedāvāts piedalīties jautrajās sacensībās ar olām un „olu karos”. Ar šīm aktivitātem ieskandinājām arī tuvojošos pavasara svētkus – Lieldienas. Pēc jautrajām spēlēm visi dalībnieki par piemiņu saņēma nozīmītes, kas atgādinās par šo ieguldījumu sava pagasta bagātināšanā.

Medumu pagasta jaunieši akcijas ietvaros ne tikai iestādīja ozolus, bet arī sarīkoja viktorīnu “Interesantie fakti par ozoliem”. Iedzīvotāji izzināja tos pagastus un novadus, kuros arī ģerbonī ir attēlots ozols, ka piemēram, Ilūkste, Talsi, Aizkraukle, u.c. Katram no iestādītajiem ozoliem tika uzkarināts neliels baneris ar stādīšanas datumu, akcijas “Augsim Latvijai” simbolu, kā arī sapītas pīnes, lai nostiprināt jaunos kociņus. Pīņu krāsas nebija nejaušas – dzeltenā, zaļā un gaišā zeltaina krāsa ir dominējošās Medumu pagasta ģerbonī, kura arī ir attēlots ozols.

Maļinovas pagastā jaunieši par ozolu stādīšanas vietu izvelējas Raiņa piemiņas akmeni. Pasākuma dalībniekus uzrunāja Maļinovas pagasta pārvaldnieks Arkādijs Karņickis, vēlējot jauniešiem kļūt par saimniekiem savā zemē, kā arī iestādīja pirmo ozolu. Ozolam ir stipras saknes un mūsu spēks ir ģimenēs, tāpēc ozolus stādīt tika aicināta Vasiļovas ciema daudzbērnu Ivanovu ģimene. Trešo ozolu stādīja Maļinovas  pagasta viena no aktīvākajām jaunietēm Oksana Jefimova ar tēti. Ceturto ozolu stādīja pagasta skolēni, bet pēdējo ozolu stādīja visi klātesošie jaunieši, lai katrs varētu palepoties ar savu devumu pagastam un novadam.  Pēc pasākuma notika sporta aktivitātītes,  kur jaunieši varēja parādīt savu veiklību, stiprumu un saliedētību.

Višķu pagastā, Špoģu vidusskolas parkā, Špoģu vidusskolas skolēni un projekta  "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.”  dalībnieki piedalījās Daugavpils novada domes iniciētajā pasākumā "Augsim Latvijai", kura laikā parkā tika iestādīti seši jauni ozoli, kas simbolizē mūsu jauniešu piederību Latvijai, mīlestību un spēku. Pasākums notika par godu Latgales kongresa 100gadei un 82 gadus seniem notikumiem, kad pie vecās Špoģu vidusskolas ēkas ozolu stādīja tā brīža valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Pēc šīs aktivitātes jauniešiem ir dots uzdevums – rūpēties par ozoliem, kurus tie iestādīja, mīlēt un lolot tos, tieši tāpat kā mēs mīlam un lolojam savu dzimteni- Latviju.

Laucesas pagastā ozoli tika iestādīti pie sabiedriskā centra “Laucesa”, kur ozolu stādīšana notika ģimeniskā gaisotnē. Šie ozoli tika dēvēti par zināšanu kokiem, caur kuriem tiek nodota ilgus gadus krāta tēvu dzīves pieredze, nostiprinātās zināšanas un iemaņas. Tēvi to nodot saviem dēliem un meitām, veicinot jaunās paaudzes bagātināšanos, jaunu tradīciju veidošanos un esošo nostiprināšanos.

15. aprīlī ozolu stādīšana notika  Demenes pagasta teritorijā. Demenes pagasta pārvalde un jaunieši pateicas Pļisku, Veličko, Friliņu un Artimoviču ģimenēm, kā arī Zemgales vidusskolai par piedalīšanos šajā akcijā, iestādot pa vienam ozolam katrs savā teritorijā.

2018.gads ir noslēdzošais akcijai “Augsim Latvijai”, tāpēc ir atlikuši vien daži pagasti, kas vēl nav iestādījuši ozolu stādus. Noslēdzoties akcijai, katrā no pagastiem augs 5 ozoli, simbolizējos tautas vienotību, ģimeņu stiprumu un jauniešu spēku.

FOTOGALERIJA

Santa Matisāne Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste

 

Daugavpils novada jaunieši īstenos projektu “Brīvprātīgs un atzīts!”