Daugavpils novada jaunieši īstenos projektu “Brīvprātīgs un atzīts!”

AKTUĀLI

Ir atbalstīts Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes iesniegtais projekts “Brīvprātīgs atzīts” atklātajam projektu konkursam “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”. Kopš 2016.gada 1.janvāra Latvijā darbojas Brīvprātīgā darba likums, uz kura pamata tika izstrādāti Noteikumi par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Daugavpils novadā. Šobrīd Daugavpils novadā darbojas ap 60 brīvprātīgo gan savos pagastos, gan novada mērogā.

Projekta ietvaros tiek paredzēts rīkot aktivitātes, kas veicinās brīvprātīgā darba sistēmas attīstīšanu, pilnveidošanu un popularizēšanu gan brīvprātīgo, gan brīvprātīgā darba esošo un potenciālo organizētāju vidū. Vasaras laikā tiks organizētas četras tikšanās pagastos, kur notiks diskusija starp jauniešiem, pagastu pārvaldēm, jaunatnes darbiniekiem, skolu pārstāvjiem, uzņēmējiem, karjeras konsultantiem par brīvprātīgo darbu, tā iespējām un nepieciešamību. Septembrī tiks organizēta profesiju nakts “Brīvprātīgs un atzīts!”, kas tiks veidota profesiju gadatirgus veidā, kur jauniešiem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar dažādu uzņēmumu un organizāciju darbu, iespējām brīvprātīgā darba jomā, NVA iespējām brīvprātīgajiem. Profesiju nakts laikā tiks izspēlēta arī intelektuālā spēle, kas tiks veltīta brīvprātīgajam darbam. Brīvprātīgā darba sistēmas pilnveidošanai Daugavpils novadā, no projekta līdzekļiem tiks iegādātas arī brīvprātīgā darba grāmatiņas.

Šobrīd tiek veidota projekta darba grupa, kurā ir iespēja pieteikties jauniešiem, kas projekta ietvaros darbosies kā brīvprātīgie un varēs iegūt vairāk par 50 brīvprātīgā darba stundām. Brīvprātīgie vadīs diskusijas, darba grupas, filmēs, rakstīs scenārijus un montēs video materiālus priekš raidījumu cikla “Brīvprātīgs un atzīts!”. Visi interesenti var pieteikties šeit - https://goo.gl/forms/Dgfx1N01iHPKVQIJ2 - līdz 27.aprīlim. Savukārt 2.maijā notiks pirmā darba grupas sapulce.

Projekta ietvaros jauniešiem un brīvprātīgā darba organizētajiem būs iespēja saņemt konsultāciju par brīvprātīgo darbu no projekta personāla. Milāna Loča – projekta koordinatore, jauniešu un brīvprātīgā darba devēju konsultēšana; Santa Matisāne – brīvprātīgā darba uzskaite; Viktors Andruškevičs – atbalsta sniegšana jauniešiem, meklējot brīvprātīgā darba iespējas pašvaldības iestādēs; Anastasija Smoļakova – atbalsta sniegšana jauniešiem, meklējot brīvprātīgā darba iespējas nevalstiskajā sektorā; Sofija Mole – darbs ar jauniešiem bezdarbniekiem un jauniešiem, kas nemācās, iesaistot NVA aktivitātēs par brīvprātīgo darbu; Diana Mikulāne – atbalsta sniegšana brīvprātīgā darba devējiem, konsultēšana par jauniešu brīvprātīgo darbu; Jānis Briška – atbalsta sniegšana jauniešiem meklējot brīvprātīgā darba iespējas sociālajā jomā.

 Aicinām visus interesentus aktīvi piedalīties projekta aktivitātēs un sekot līdzi projekta norisei Daugavpils novada jaunatnes lapā sociālajā tīklā FACEBOOK.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

Publiskā apspriešana par koku ciršanu