Publiskā apspriešana par koku ciršanu

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Kalupes pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par 2 (divu) koku nozāģēšanu pēc adreses Dzirnavu iela 4, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov., LV – 5450. Nozāģēšanai paredzēti 2 (divi) oši.

Lūdzam Kalupes pagasta iedzīvotājus publiskās apspriešanas laikā līdz 2017.gada 17.maijam sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski vai ierodoties personīgi Kalupes pagasta pārvaldē.  Tālrunis 65447831.

Tikšanās ar Velgu Vītolu