Jaungada balle cilvēkiem ar īpašām vajadzībām notika Latvijas simtgades zīmē

AKTUĀLI

Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrības „Ildra” rīkotā Jaunā gada balle cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 17. janvārī pulcēja neredzēti kuplu apmeklētāju skaitu. Pasākums šogad notika valsts svētku gaidās ar devīzi –“Mēs Latvijas simtgadei”.

Pasākuma viesus Ilūkstes Kultūras namā uzrunāja Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova, biedrības “Ildra” vadītāja Solveiga Grāve un Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils un Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore Ērika Naglinska.

Janīna Jalinska atzīmēja, ka ir skaisti, ka šis pasākums vieno cilvēkus abos novados, pulcējot ļaudis no tuvākiem un tālākiem pagastiem. J.Jalinska novēlēja, lai gads būtu mierīgs un svētku sajūtām piepildīts, sagaidot zīmīgo Latvijas simtgades notikumu.

Anna Jegorova savā uzrunā pastāstīja arī par šī gada jaunumiem Daugavpils novada pašvaldības sociālajā jomā. “Daugavpils novada domes saistošajos noteikumos no 1. janvāra ir ieviests jauns pabalsta veids invalīdiem kopš bērnības, kas paredzēts tām personām, kuru ienākumi ir līdz 128.06 eiro mēnesī. Pabalsts tiks izmaksāts 50 eiro apmērā vienu reizi gadā. Tāpat likumdošanā ir mainīts termins  - “ārkārtas situācijas” vietā tiks pielietots jēdziens “krīzes situācija”. Šādas izmaiņas ļaus sniegt lielāku praktisku atbalstu brīžos, kad persona vai ģimene neatkarīgu apstākļu dēļ nonāk šādā situācijā un nevar nodrošināt savas pamatvajadzības. Katru gadījumu Sociālais dienests izvērtēs atsevišķi un noteikts pabalsta apmēru. Šīs izmaiņas nozīmē, ka pašvaldība domā un rūpējas, kā varētu uzlabot jūsu dzīves kvalitāti,” piebilda Sociālā dienesta vadītāja.

Atbilstoši Jaungada pasākuma devīzei “Mēs  - Latvijas simtgadei”, tika veidota izstāde, kurā varēja novērtēt dalībnieku dažādos talantus un daudzpusību. Dalībnieku sarūpētos rokdarbus, kulinārijas gardumus un vakara gaitā demonstrētos priekšnesumus novērtēja žūrija, piešķirot nominācijas “Labākais gardums”, “Labākais priekšnesums” un “Žūrijas simpātija”. Uz jautru deju soli aicināja Ilūkstes jauniešu grupa “Taktsmērs”.

FOTOGALERIJA

Silenē ekspluatācijā pieņemta trīszvaigžņu konferenču viesnīca